Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Wypominki 2021/22

 

WYPOMINKI 2021/2022

MIŁOSIERDZIU BOŻEMU POLECAMY DUSZE Ś.P. BISKUPÓW I KAPŁANÓW, KSIĘŻY, KTÓRZY PRACOWALI W NASZEJ PARAFII I Z NIEJ POCHODZILI, SIOSTRY ZAKONNE, RODZICÓW I ZMARŁYCH  Z       NASZYCH RODZIN, OFIARODAWCÓW, BUDOWNICZYCH NASZEGO KOŚCIOŁA, POLEGŁYCH ORAZ DUSZE WYPOMINANE W… CZĘŚCI.

CZĘŚĆ PIERWSZA

KSIĘŻY PROBOSZCZÓW: Michała Miczka, Andrzeja Kondelewicza, Franciszka Jeża, Franciszka Pieli,

KSIĘŻY RODAKÓW: Ks. Infułata Kazimierza Bilczewskiego, Jana Danka, Stanisława Foksa, Jana Nowaka, Jana Kuczmierczyka, Augustyna Figwera, Franciszka Roznera,

KSIĘŻY: Ks. Prałata Józefa Dowsilasa, ks. Infułata Stanisława Dadaka, ks. Józefa Jędryska, ks. Jana Sosnowskiego,

SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI: Walentyny, Anieli, Alodii, Franciszki, Cecylii, Urszuli, Leontyny, Augustyny, Józefy i Albiny,

DUSZE Ś.P.
Stanisława Boguty z żoną Anną i córką Wandą, Józefa Dadak z rodziną, Kazimierza Danka z żoną,  Jana, Franciszka i Anieli, Józefa, Marii
i Stanisława, Andrzeja i Stanisławy Morawa, Michała i Anieli Stopka; Franciszka Iwan, Marianny Baster, Aleksandry Leja z synami, Agnieszki Maj, Stanisławy Ludwin, Mieczysława Hotek, Andrzeja i Anny Kąkol z synem Jerzym, Teresy Syneckiej z mężem, Elżbiety i Władysława Kuś, Marii i Henryka Snopkiewicz, Władysławy i Jana Caputa,  Jana i Reginy Jasek, Władysława i Anieli Jasek, Jana i Zofii Krymiec, Władysława Krymiec,  Marty Krymiec, Jana i Anny Herok, ks. Franciszka Jarczyka, ks. Ludwika Lasoty, Mariana Sztafińskiego z rodzicami, Mieczysława i Janiny Maciałek,
Oraz zm. śp.:

Anieli i Władysława Kwietniewskich, Wiktorii i Józefa Karaś, Janiny, Józefa i Tadeusza Dziąg, Pawła Gwiazdowskiego, Janusza Bąk, Hanny Bąk, Ireny Chyra, Józefa Chyra, zm. z rodziny Chyra, Sokołowskich, Bąk i Kurek, Ewy Pilarczyk, Franciszki, Stanisława, Weroniki Nosal. Anny i Wojciecha Bryl, Anny i Pawła Nosal, Stanisławy Bubułka, Janiny i Tadeusza Stec, Józefa Cygan, Anny Cygan, Franciszka, Stanisława, Lucjana, Stefanii, Franciszka i Agnieszki Szumal, Michaliny, Bolesława i Zygmunta Bączkowskich, Aleksandra Hessler, ks. Franciszka Stopniaka, ks. Józefa Listopada, ks. Władysława Paciorka, ks. Jana Kozieł, Anny Zielińskiej, Teodory i Stanisława Żepleń, Anny i Józefa Foks z synami: Rudolfem i Józefem, Marii i Władysława Smoter, Heleny i Ryszarda Szyszka, Franciszka Zejma z rodzicami,  Janiny Zdrowak z mężem Franciszkiem, rodzicami i siostrą Marią, Eugeniusza i Leokadii Włoszek, Franciszka i Zofii Stanclik, Franciszka Biesik z wnukiem Wojciechem, Anny i Józefa Pawlusiak z córką, Ludwiki i Jana Chalcarz z córką, Marii i Emila Szkorla z rodziną, Heleny Jureckiej z rodziną, Leona Danek z rodzicami, Antoniego Jędrzejko z żoną Bronisławą, Kazimiery i Mariana Kempa z rodzicami, Zofii i Leona Kozieł z rodzicami, Bronisławy Szczerbowskiej, Stanisława Szczerbowskiego, Anny Rydzoń, Stanisława Rydzoń, Adama Mleczko, Jerzego Dadak z teściem, ojcem i siostrą, Heleny i Jana Nycz ze Starej Wsi, Władysława Wróblewskiego z zięciem, Mariana Zdrowaka z rodzicami, Heleny Nycz z mężem Alojzym i córką Danutą, Mieczysława Gryzło z żoną Heleną, rodzicami i teściami, Kazimierza Nikiel z rodzicami i teściami, Franciszka Klimeczek z rodzicami, Anny i Józefa Rosner, Franciszka Foks z braćmi zaginionymi na wojnie, Stanisława Kubiczek z rodzicami, Władysława Gracę z rodzicami, Stanisława Rusinka z rodzicami, Marii i Stanisława Olma z rodzicami i dziećmi, Zdzisława Juchę z rodzicami, Józefa Foks z rodzicami, Elżbiety i Józefa Sznajder, Krystyny Płaza z rodzicami, braćmi i bratanicą, Bolesława Sznicer z córką i rodzicami, Grażyny Drewniak, Edwarda Drewniak z żoną i synową, Józefa Majerskiego z żoną, Franciszka Nowak z żoną i synem Kazimierzem, Rozalii  Nowak z mężem Franciszkiem, Elżbiety Manda z rodzicami, Franciszka Żak z żoną, Antoniego Pudełko z żoną Marią i z dziećmi, Rozalii i Wiktora Macura, Rozalii i Michała Nycz, Stanisława Nycz, Heleny Zejma z rodzicami, Anny i Franciszka Mosler z rodzicami, Józefa Rosner z żonami i dziećmi, Kazimierza Danka z rodzicami i ojczymem, Stefana Chowaniec z rodziną, Józefa i Teresy Dowhaniuk z rodziną, Jana Formas z teściami, Rozalii Nikiel z mężem, rodzicami i synem Józefem, Józefa Nowak z rodzicami, Stefana Włoszek, Karola Kubika z rodzicami, Rozalii i Franciszka Mika z rodzicami, Zygmunta Wierzbówkę z rodzicami i siostrami, Antoniego Kóskę z rodziną, Kazimierza Gawlik, Michała Wandzel z żoną Anną, Stanisława Wandzel, Marii Wandzel, Bronisławy Wandzel, Janiny Wandzel, Anny i Jana Foks z rodzicami, Józefy i Alojzego Gałuszkę z rodzicami, Heleny Nikiel z rodzicami, Emilii Mleczko z synem Henrykiem, Marii i Alojzego Beczała, Haliny i Józefa Balcarczyk, Ingi i Edwarda Wasik, Antoniego Zdrowak z rodzicami i siostrą Anną, Kazimierza Ledwik z żoną Katarzyną, Janiny i Franciszka Stręk, Heleny Nowak z bloku,  Eugenii i Zygmunta Braszkę z rodzicami, Katarzyny i Stanisława Zejma z synową Heleną, Ireny i Wincentego Rogala z synem Mirosławem, Aleksandra Kubica z rodzicami, Jana Styś z żoną Emilią,  Katarzyny i Józefa Putek z rodziną, Stefanii i Karola Hajduga z rodziną, Zdzisława Jędrzejko z rodzicami i bratem Leszkiem, Wojciecha Biesik, Franciszka Bury z rodzicami, Anny Procner z rodziną, Cecylii Łatka z mężem Eugeniuszem, Heleny i Kazimierza Sznajder,  Karola i Stefanii Ligęza z rodzicami, Heleny i Stanisława Foks z rodzicami, Stanisława Figwer z rodzicami, Anny Nowak z mężem Janem z ul. Bilczewskiego, Elżbiety  i Tadeusza Sznicer z rodzicami, Edwarda Grzybek z teściami,  Beaty Gąszcz, Weroniki i Józefa Gąszcz, Anny i Anieli Figura, Anny i Antoniego Bednarz, Jana Górka, Katarzyny Górka, Jana i Katarzyny Zejma z synem i córką z nr 333, Antoniego Paw, Mieczysława Zaradkiewicza  z rodziną, Elżbiety i Jana Formas, Rozalii i Tadeusza Giełdoń, Katarzyny i Józefa Formas z synem Józefem i wnukiem Piotrem, Władysława Trojan z żoną i dziećmi,  Marii i Franciszka Danek z rodzicami z ul. Chopina,  Leopolda i Anny Pachoł z rodzicami, Wandy i Edmunda Zemanek, Tadeusza Horeckiego z rodzicami,    Agnieszki i Franciszka Ćwiękała, Stefanii i Stanisława Balcarczyk,  Michała Matlak,  Henryka Putkowskiego, Anny i Tadeusza Janocha, Aleksandry i Tadeusza Putkowskich, Władysławy  Romaniszyn, Bronisławy, Mieczysława, Jana, Stanisława Porębskich, Bronisławy, Józefa, Edwarda Janocha, Katarzyny, Jana, Kazimierza Paprockich,  Franciszka i Janiny Pudełko z synem Eugeniuszem, Franciszka i Zofii Tobiasz z synem Mieczysławem i synową Stefanią,  Rafała Gazda, Stanisławy i Jana Gazda, Heleny i Kazimierza Skęczek,  

CZĘŚĆ DRUGA

Alojzego i Anny Figwer z synem Władysławem, Stefana i Olgi Szymańskich z córką Anną, Stanisława Skęczek z rodzeństwem, Rozalii i Jana Piskorek, Katarzyny i Andrzeja Ożga, Michała Ożga, Genowefy Wójcik z mężem, Marii i Józefa Kuczmierczyk, Anny Danek, Zofii Kasperek, Józefa Kuczmierczyk, Anny i Stanisława Stawowczyk, Danuty Nowak, Sławomira Kuczmierczyk, Marii i Józefa Kubiczek z synami, Czesławy i Stanisława Wójcik,  zmarłych z rodzin Kubiczek i Handzlik, Teresy i Józefa Mleczko, Marianny Żołnowskiej, Marianny Michalczyk-Kuczmierczyk, Hildy i Antoniego Kasperczyk z rodzicami, Janiny i Edwarda Błachut z rodzicami, Jana i Rozalii Nycz z rodzicami,  Anieli i Jana Zejma z synem Janem i synową Marią, Heleny Grabowskiej z rodzicami, Antoniego i Agnieszki Gajda, Stefanii i Franciszka Danek, Janiny i Władysława Gajda, Juliana Sznajder z rodzicami, Rozalii Zejma z mężem Józefem i synem Janem, Krzysztofa Dusik z dziadkami, Jana Zdrowak z rodzicami i teściami,  Katarzyny i Franciszka Stawowczyk z rodziną, Jana Nikiel z rodzicami, Józefa Szubert z żoną, Marii epka z mężem i synem, Heleny i Mariana Szafrańskich,  Kazimierza Moś, Elżbiety i Stanisława Szubert, Zofii Potoczny,  Emila Płoskonka, Walerii Kusztal, Władysława Gandor,  Emilii   i  Adolfa Płoskonka, Katarzyny i Stanisława Drobisz, Emilii Handzlik z rodzicami, Karoliny Kuśmierczyk, Michała i Henryki Gruszka z rodzicami, Mariana Ryszka z dziadkami, Waleriana Dunat z rodzicami, Jerzego Kotlarz, Antoniego i Klementyny Hałat, Jana i Zofii Nowak, Franciszka i Rozalii Nowak,  Zbigniewa Górki z rodzicami, Katarzyny i Jana Majcher z rodzicami, Haliny Biba z nr 301, Jana Biba z teściami Danek z nr 301, Stefani Mynarskiej z mężem Józefem i z rodzicami, Franciszka Rozner z rodzicami, Stefana Śliwa z synem Janem, Heleny Mynarskiej z synową Marią,  Krystyny i Jana Merta z rodzicami, Zbigniewa Fajfrzyk, Józefa Fajfrzyk z teściami, Janiny Wolas z mężem Józefem, Teresy Filipiak z bratem Józefem,  Anny i Józefa Lewandowskich z rodzicami, Kazimierza Danek z żonami,  Wiktorii i Juliana Jamrozowicz, Matyldy Kuźmińskiej,  Rozalii i Stanisława Danek z ul. Bilczewskiego 22, Anny i Alojzego Faruga z synem Józefem,  Elżbiety i Michała Pawelak z rodzinami,  Franciszka Jarosz z matką i żoną Anną, Anny Pulman z mężem i synem, Stanisława Danek z rodzicami, Franciszka Handzlika z żoną Marią i synem Stanisławem, Józefa i Anny Balcarczyk, Katarzyny Rozner, Eugenii i Zenona Kryściak, Józefy Stasiak z rodziną, Anny i Stanisława Stopka z dziećmi, Stanisława Nycz z rodzicami i rodzeństwem, Walerii Puzoń z rodziną, Jerzego Borys z matką i teściami, Anny i Władysława Dusik,  Rozalii i Romana Lewandowskich z synem Wiesławem, Józefa Nowak z synem Tadeuszem, rodzicami i rodzeństwem, Juliana Ligęza z żoną Rozalią,  Jana i Heleny Mosler, Krzysztofa Rosner, Józefa Rosner z rodzicami, Kazimierza Bilczewskiego z teściami, Józefa Stawowczyk z synem Zdzisławem, Elżbiety i Franciszka Balcarczyk, Elżbiety i Józefa Gara, Katarzyny Czesak z rodzicami, Heleny i Ludwika Drewniak z synem, Heleny i Stanisława Słopickich z córką, Rozalii i Stanisława Żądło, Elżbiety Mynarskiej z mężem i synem, Józefy i Michała Chrobak z rodzicami, Antoniny i Jana Jasica z rodzicami, Heleny i Andrzeja Hajnrich, Stefana Sztafińskiego z żoną Zofią, rodzicami i teściami, Rozalii i Stanisława Gąsiorek z rodzicami, Władysława Formas z rodzicami, Marianny i Michała Neścior z rodzicami, Jana i Anieli Stawowczyk z rodzicami, Władysławy Rozner z mężem i rodzicami, Marii i Franciszka Nycz z rodzicami i z synami: Eugeniuszem i Stanisławem, Gintera Bardosz z żoną, Stanisława Figwera z rodzicami, Katarzyny i Stanisława Foks z córką, Stanisława Olma z rodzicami, Juranda Cholewka z rodzicami, Genowefy i Stanisława Maciąg z rodzicami,  Stanisława Wójcik, Aleksandry i Stanisława Mróz z synami, Tadeusza Nowak, Anny i Antoniego Chwierut, Ryszarda Sadłos, Anieli i Władysława Garbus,  Bolesława Pawełek z żoną Marią i z synem Stanisławem, Mariana Nowak z rodzicami, Heleny Zejma z rodzicami, Zofii i Bronisława Caputa, Rozalii i Franciszka Gąsiorek z synem Stanisławem i rodzicami, Mariana Sztafińskiego z żoną Elżbietą i synem Marianem, Tadeusza Gąsiorek, Stanisława i Elżbiety Gandor z rodzicami, Anny i Stanisława Rozner, Heleny Matyszkiewicz z córką Heleną, Anieli i Władysława Stryczek z rodzicami, Hildy i Józefa Rosner, Józefy i Józefa Krywult, Józefy i Kazimierza Bilczewskiego, Heleny Krysta, Rozalii i Józefa Mika z synową Józefą, Rozalii Foks z siostrą Anną i braćmi, Antoniego Tobiasz z synem Kazimierzem, Anieli Tobiasz z rodzicami, Stanisława Grygierczyk z rodzicami, Rozalii Jonkisz z mężami, Rozalii i Antoniego Pydych z rodzicami, Jerzego Gacek z rodzicami, Edwarda Pydych z rodzicami, Eugeniusza Nowak z rodzicami, Zdzisława Wagner z żoną, Ludwiki Jasek z mężem, Jadwigi i Franciszka Gandor, Eugenii i Edwarda Mrowiec, Władysława i Emilii Skęczek, Kazimierza i Heleny Gacek z córką Alicją, Anny i Franciszka Zejma z rodzicami, Zofii i Władysława Buła z rodzicami, Honoraty i Franciszka Markiel z rodzicami, Alicji Gacek z rodzicami, Wiesława Patosz z córką Agnieszką i rodzicami, Antoniego i Elżbiety Nikiel z rodzicami, Józefa Tobiasz z żoną Zofią, Stefana Mleczko z żoną Marią, Stanisława Jarosz, Anny i Edwarda Górskiego z rodzicami, Elżbiety i Józefa Biba, Heleny z Francji z rodziną, Agnieszki i Michała Zejma, Jerzego Gardaś z rodzicami i bratem Kazimierzem, Wacława Góra z żoną Teklą, Kazimierza Nycz, Eugeniusza Górowicza ze Starej Wsi, Anny i Władysława Nycz ze Starej Wsi z rodzicami,

CZĘŚĆ TRZECIA 

Mieczysława Gardas z rodzicami i teściami, Anny i Albina Tomanek, Emilii i Eugeniusza Jedlińskich, Janiny i Stanisława Zdrowak, Walerii i Franciszka Tomanek z siostrą  i rodzicami, Aleksandry Jarockiej z rodzicami, Eugeniusza Jarockiego z rodzicami, Józefa Paw z rodziną, Stefana Fraś z synem Krzysztofem, Stanisława Jarockiego  z rodziną, Katarzyny Figwer z mężem, Władysławy Pieczka z mężem i synem,  Anny Nowak z mężem, Kazimierza Foks z ul. Kościuszki, Tadeusza Swarzyńskiego, Przemysława Kujawa, Franciszka Nycz z rodzicami, Franciszki Dwornik z mężem, rodzicami i synem, Stanisława i Heleny Nowak z rodzicami, Anny i Czesława Kuczmierczyk z rodzicami i bratem, Józefa Rozner z rodzicami, Kazimierza Kuczmierczyk, Stanisława Kowalczyk z synem, Zofii i Stanisława Danek z rodziną z nr 203, Kazimierza Nycz z żoną Rozalią i Heleną, Renaty Fajfrzyk, Antoniego Mynarskiego z żoną Katarzyną, Heleny Zemanek z rodziną, Emilii i Józefa Biesik z rodzicami, Bronisławy Pudełko z dwoma synami, Jana Korczyk, Jana Danka z żoną Emilią, Walentego Mika z rodzicami, Jana Mika z rodzicami, Stanisława Czernek z synem Mariuszem, Jana Formas z rodzicami, Elżbiety Bies z rodzicami, Heleny Dobroczyńskiej z mężem i siostrami, Tadeusza Białczyk z rodzicami i braćmi, Anny i Kazimierza Mydlarz z synem Edwardem, Czesława Piękosz z rodzicami i teściami,  Cecylii Zaitz, Elżbiety i Antoniego Rak, zmarłych z rodziny Bałuckich,  Józefa Wala z rodzicami, Bogdana Świątka z rodzicami i rodzeństwem, Michała Zejma z żonami: Heleną i Agnieszką, Jana Sznajder z rodzicami, Anny Sojka z mężem i rodzicami, Heleny i Rudolfa Rozner z rodzicami, Stefana Fus z rodzicami i teściami, Bronisławy i Eugeniusza Trzcionka z synem, Józefy i Erwina Olma z synem, Czesławy i Józefa Rosner, Walerii i Józefa Jonik, Jadwigi Brzeźniak z rodzicami, Stanisława Nycz z synem i wnukiem, Elżbiety Mynarskiej z rodzicami, Antoniego Gara z rodzicami, Franciszka Mynarskiego z rodzicami, Karoliny i Franciszka Danek, Józefa Rozner z teściami, Kazimierza Chowaniec z rodzicami, Jana Kuczmierczyka z rodzicami, Jana Danek z ul. Piłsudskiego, Alojzego Danek z rodzicami, Stefanii Sznajder z mężem, synem i wnukiem, Heleny i Albina Faruga z córką Danutą i rodzicami,  Franciszka i Anny Janosz z rodzeństwem, Heleny i Józefa Sztafińskich z rodzicami, Marii i Antoniego Kubik z rodzicami, Stanisława i Emilii Nikiel z rodzicami, Jana Danek z żoną Martą, Józefa Kuczmierczyk z żoną Katarzyną, Marii i Ludwika Miksa, Zofii i Tomasza Korczyk z rodzicami, Heleny i Józefa Gabryś, Zofii i Franciszka Jędrzejczyk, Stefanii Frączek, Bronisławy Krywult z mężem Marianem i rodzicami, Marii Moroń z mężem i synem  Dariuszem, Heleny i Franciszka Kuczmierczyk z synem Stanisławem, Heleny i Stanisława Bilczewskich, Elżbiety i Franciszka Rozner z dziećmi, Marii i Antoniego Czorny z siostrą Emilią,  Stanisława Maciejczyk z rodzicami, Elżbiety i Władysława Markiel, Stanisławy Sojka z bratem i rodzicami, Elżbiety Nowak z siostrą, Katarzyny Sojka z mężem i synami, Agnieszki i Antoniego Moś z rodzicami, Czesława Nikiel z rodzicami, Anny i Józefa Nowak, Katarzyny i Franciszka Figwer z synem, Heleny i Józefa Nowak, Teresy Bożek, Rozalii Rosner, Zofii i Antoniego Witek z rodzicami, Maksymiliana Kut z rodzicami, Alojzego i Heleny Jonkisz z rodzicami, Janiny i Kazimierza Matlak z synem, Anny i Jana Trzcionka, Stefanii i Mariana Śnioch z wnukiem, Emilii Matlak, Józefa Styś z żoną Barbarą, Walerii Sojka z mężem Józefem, zmarłych z nr 197, Lucjana Gędek z synami, Anny Szewczyk z rodzicami,  Jana Sojka z rodzicami, Anny i Stanisława Rak, Ewy Lisiewskiej, Elżbiety i Józefa Miodońskich, Stefana Kubicy z teściami, Stanisława Danek z synem Józefem z ul. Polnej, Antoniego Bandyk, Marii i Władysława Kaśków z dziećmi,  Henryka Zeman, Marii Zeman z synami Piotrem, Bogdanem, Mariuszem, Eugenii Majeranowskiej z rodzicami, Katarzyny i Franciszka Majeranowskich z córką Jadwigą,  Zofii i Władysława Łątka, Antoniny i Stanisława Rychta, Elżbiety i Leona Wierońskich z rodzicami, Władysława Krysta z rodzicami i rodzeństwem, Bronisławy i Władysława Stachniewicz z rodzicami, Katarzyny Zdrowak z mężem i synami, Jana Faruga z rodzicami, Anny i Stefana Sznicer, Jana Foks, Franciszka Sznajder z żoną i synem, Mariusza Szwed z dziadkami, Jadwigi i Franciszka Adamus z córką Renatą, Eugeniusza Sznajder z siostrą Anną i rodzicami, Heleny i Franciszka Danek z rodzicami, Anny i Jana Figwer, Marii i Leona Haniszewskich z rodzicami, Elżbiety i Antoniego Dźwigoń z rodzicami, Stanisława Kuczmierczyk z żoną Anną i rodzicami, Jana Nowaka z siostrą Anną i rodzicami, Edwarda Gabryś z żoną Heleną i rodzicami, Anny i Alojzego Sznajder, Mariana Sztafińskiego z żoną i synem Marianem, Rozalii Danek z mężem i synem, Rozalii Putek z rodzicami, Franciszka Kosmaty z żoną i synem, Jana Danek z rodzicami, Katarzyny Dziubek z rodzicami, Mariana Kozynackiego z rodzicami, Heleny i Stanisława Czernik z rodzicami, Joanny i Emila Pisarek z rodzicami, Krystyny Kamińskiej, Katarzyny Nowak z mężem Stanisławem, Alojzego Nowak z żoną i rodzicami, Elżbiety Nowak z mężem i rodzicami, Stanisława Nowak z rodzicami i bratem Janem, Stefana Ochman z rodzicami, Franciszka Nowak z żoną i synem Franciszkiem, Anieli Danek z rodzicami, Eugeniusza Tomanek, Józefy i Michała Adamczyk, Franciszka Ślósarczyk, Rozalii Sznajder z rodzicami i teściami, Grzegorza Dżwigoń, Stanisława Adamowicz, Stanisława Mynarskiego z wnukiem Wojciechem, Stanisława Mikler z żoną Janiną, Franciszka Biesika z żoną, rodzicami i teściową, Anny Figwer z rodzicami,

CZĘŚĆ  CZWARTA 

Andrzeja Gąsiorek, Bartłomieja Gąsiorek, Karoliny Gąsiorek, Alojzego Gąsiorek, Władysława Wolas, Jana Nycz z żoną Heleną, Danuty Wolas, Zbigniewa Wolas, Józefy Szpoczek, Franciszka Wolas, Anieli Wolas, Juliana Tekieli z rodzicami i teściami, Elżbiety i Maksymiliana Styskała z rodziną Nowaków, Danuty Grygierczyk z rodzicami, Anieli Wesołowskiej z mężem i rodzicami, Józefa Nikiel z rodzicami, Alojzego Lorańczyk z żoną, synem i wnukiem, Stanisława Danek, Katarzyny i Michała Foks, Anny Grzebinoga, Heleny i Franciszka Gasidło, Anny i Franciszka Drewniak z synem Władysławem, Anny i Józefa Nowak, Anny i Józefa Rozner, Antoniny Nycz z mężami i z synem Jasiem, Anieli Listwan, Czesławy, Zbigniewa i Grzegorza Górka wraz z  rodzicami  z obu stron,  Heleny Czesak, Franciszka Czesak, Stanisławy Niklas, Adama Niklas, Kazimierza Danek z rodzicami i dziadkami,  Stanisława Zemanek z rodzicami i bratem, Józefa Manda z rodzicami, Zdzisława Lewandowskiego z rodzicami, Krzysztofa Szkorla z rodzicami i teściami,  Jacka Caputa, Anny i Józefa Nowak z rodziną, Zofii i Jana Pasterak, Walerii i Juliana Tobiasz, Krystyny i Franciszka Dusik, Józefa Foks z ul. Bilczewskiego 9A, Lucjana Nowalskiego, Heleny Bolączka z rodzicami i braćmi, Haliny Olma, Jana Bolączka z rodzicami, Mirosława Kluza, Stefanii i Juliana Drabek z rodzicami, Heleny i Eugeniusza Bilczewskich z córką Jadwigą i synem Eugeniuszem, Mariana Tomanek, Katarzyny Kowalskiej z rodzicami, Franciszka Foks z żoną Karoliną, Jana Foks, Anny i Stanisława Mika,  Aleksandry i Mariana Kuźnia, ks. Józefa Dowsilasa, ks. Kocurek, Anieli Gowin, zm. z rodziny Kopacz, Peterek, Dragun, dusze w czyśćcu cierpiące, Genowefy Merta, Stanisława Merta z żonami, Rozalii Bogackiej z rodzicami, Kazimierza Mynarskiego z córką i rodzicami, Anny i Jana Foks z nr 498 z rodzicami,  Heleny Nikiel, Elżbiety Lewandowskiej z rodzicami, Bożeny Puckiej, Katarzyny Danek z córką Zofią, Rozalii z mężem i rodzicami, Katarzyny Biba z mężem, synami i rodzicami, Franciszki Bilczewskiej z mężem, Rozalii Hanusz z rodzicami i siostrą Anną, Rudolfa Hanusz z rodzicami i siostrą, Antoniny Olma z mężem, Marianny Norymberczyk z rodziną, Heleny i Edwarda Lichorobiec z rodziną,  Heleny i Czesława Waluszek z rodzicami, Marka Adamczyk z mamą Czesławą i dziadkami, Mieczysława Litka z rodzicami, Antoniego Merta z żoną i synem Stanisławem, Ludwika Nycz z rodzicami, Emilii i Ignacego Kolasa z teściami,  Daniela Zejma, Heleny Foks z mężem i rodzicami, Elżbiety Zejma z mężem i rodzicami, Józefa Nycz z żoną,  Bronisławy Nycz, Krystyny Dobija, Emilii i Jana Gawlik, Rozalii i Stanisława Pidło, Haliny Suter, Rozalii i Alojzego Dobija, Rozalii i Ludwika Fajfrzyk z synami: Ludwikiem, Tadeuszem i Kazimierzem, Franciszka i Katarzyny Danek, Fryderyka i Elżbiety Koch, Adama Zadak, Jana  i Rozalii Danek z rodzicami, Heleny Danek z bratem Józefem, Rozalii Olearczyk z rodzicami i teściami, Józefa Danek z rodzicami i bratem Franciszkiem, Franciszka  i  Marii Tetłak z rodzicami, Anny i Floriana Klimczak z rodzicami i rodzeństwem, Marii i Stefana Noga z rodzicami, synową Ewą i prawnukami, Łukasza Kolmer z dziadkami i ciocią Anną, Sebastiana Garlikowskiego z rodzicami i bratem, Franciszka Soleckiego, Stanisława Mynarskiego z rodzicami i teściami, Walerii i Kazimierza Brzezina z rodzicami, Elżbiety i Franciszka Zejma z rodzicami, Teresy i Stefana Mika z rodzicami, Henryka i Heleny Matyja z rodziną, Anny Formas, Stanisława Formas ze Starej Wsi, Jana i Heleny Pawelak z zięciem Ryszardem Merta, Emilii i Antoniego Wilczek, Katarzyny i Stanisława Foks z córką Heleną,  zm. z rodziny Kuczków, Dubielów, i Adamaszków, Władysławy i Edwarda Jancarzyk z rodziną, Rozalii Krysta z córką Marią Krawczyk, Józefa Sznajder z córką Ireną, Franciszka Bagier z rodzicami, Bronisławy Bagier z rodzicami, Agnieszki i Stanisława Szczotka, Stefanii Danek z rodzicami, Heleny i Stanisława Karcz z rodzicami, Stanisława Balcarczyk z teściami, Józefa Balcarczyk z rodzicami, Katarzyny Danek z mężem Józefem, rodzicami i bratem Józefem, Rozalii i Stanisława Krysta z synem Krzysztofem, Franciszka Kacorzyk z rodzicami i teściami, Stefana Kacorzyk, Emilii i Stanisława Widlarz z rodzicami, Józefa i Elżbiety Kacorzyk, Henryka Holerek z rodzicami, Józefa Manda z żoną Zofią, Anny Foks z rodzicami, Franciszka Soleckiego, Władysława Wójcik z żoną Genowefą, Józefa Borak z rodzicami, Siostry Genowefy Wójcik, Stanisława Chmielniak z żoną Franciszką, Józefa Danek z ul. Piłsudskiego 3a z rodziną i synową,  Franciszka Nowak, Katarzyny Balcarczyk z mężem Janem i rodzicami, Ludwiki Kusak,  Franciszka Nowak z ul. Dunata 1 z rodzicami i teściami, Janiny i Mieczysława Kubiczek, Rozalii Nikiel, Anieli i Władysława Kubiczek, Stanisława Faruga z żoną Janiną, Elżbiety Foks z rodzicami, Franciszka Nycz z rodzicami, Anny  i Franciszka Gandor  z rodzicami, Jadwigi i Franciszka Gandor z rodzicami, Julii i Władysława Dziubek z rodzicami, Anny i Kazimierza Foks, Józefa Foks, Zofii Foks, Karoliny Nikiel z mężem Franciszkiem, Kazimierza Fajfrzyk, Renaty Fajfrzyk, Katarzyny i Mieczysława Siwek, Zdzisławy i Franciszka Bitner, Tadeusza Wójcik, Zofii Foryś z rodziną, Jana Foks, Anny i Jana Nycz z synem Franciszkiem, Anny Głuszek z mężem Stanisławem, Józefa Nowak z żoną Anną, Elżbiety Kuczmierczyk z rodzicami, Jana I Emilii Tobiasz z dziećmi, Stanisława Nikiel z rodzicami i teściami, Anny Kozieł z rodzicami, zm. z rodziny Danek, Franciszka i Elżbiety Babiuch, Katarzyny Skęczek, Witalija Cwejuk z dziadkami, Anny Foks z mężem Janem i z rodzicami z nr 69,  Piotra Drobniak z rodzicami, dziadkami i siostrą Jolantą,

CZĘŚĆ PIĄTA  

Juliana i Emilii Jonkisz z córką Basią, Matyldy Piskorek z mężami i synami, Heleny Jonkisz z mężami i córka Genowefą, Karoliny i Jana Śliwa z rodzicami, Stanisława Śliwa, Rozalii Jeż z mężem Piotrem, Zofii Dusik, Andrzeja Gabryś z żoną Wandą, Franciszka Dusik z żoną Stefanią, Wandy Wojtkiewicz, Szczepana Wojtkiewicz, Stefana Pędziwiatr z rodzicami i braćmi, Heleny Trusińskiej z rodzicami, Stanisława Mynarskiego z rodzicami, Heleny i Stanisława Gacek z rodzicami, Józefa Bitner z żoną, synem Franciszkiem i córką Heleną z mężem, Stanisława Merta z żonami, Zofii Bogackiej z mężem i córkami, Genowefy Merta, Władysława Nycz, Arkadiusza Walczyk, dusze w czyśćcu cierpiące, Genowefy i Romana Mynarskich z rodzicami, Józefa i Heleny Nowak z rodzicami i dziećmi, Marianny i Kazimierza Foks z synem Ryszardem, Rozalii Cieślak z synem Janem, Franciszka Nikiel poległego na wojnie z wnukiem Adamem, Ludwiki Rozner z siostrą Heleną, Jana i Rozalii Mleczko z córką Elżbietą, Stanisława Danek, Władysławy Nowak z rodzicami i rodzeństwem, Franciszka Nowak z żoną i rodzicami, Stanisława Danek z rodzicami, Elżbiety Mynarskiej z mężami i synem, Stanisława Nycz z rodzicami i rodzeństwem, Anny Stopka z mężem i dziećmi, Stanisławy Żurek z rodzicami, Stefanii Kwiecińskiej z mężami i synem, Teresy i Ignacego Mleczko, Marii i Tadeusza Mleczko, Zofii i Tomasza Prukacz, Zofii i Stanisława Płaza, Ignacego Węgrodzkiego z rodziną i z babcią Anną,  Antoniny  i  Władysława Moś, Heleny Moś z rodzicami i siostrami, Anny Bułka z mężem Franciszkiem, Jana Nycz z rodzicami, Elżbiety Mynarskiej z mężami i synem, Józefa Piskorek z  żoną Bronisławą i wnuczkiem Grzesiem, Elżbiety Bartosz, Stanisława Zejma z rodzicami, Antoniny i Ludwika Gąsiorek, Stefana Kacorzyk, Zofii i Ludwika Szczerbowskich z rodzicami, Agaty Danek z rodziną, Józefa Foks z ul. Kościuszki z zięciem, rodzicami i teściami, Elżbiety Ryszka, Eugeniusza Ryszka, Rozalii  Nycz z rodzicami, Józefa Nycz z rodzicami, Rozalii i Józefa Gawlik, Katarzyny i Jana Zejma, Stanisława Zejma, Jana Zejma, Kazimierza Stencel, Elżbiety Nycz z mężem Eugeniuszem i rodzicami,  Kazimierza i Walerii Grzywa z synem Tadeuszem, Jana, Elżbiety Formas z ul. Kościuszki 16, Maksymiliana Miśkowiec, Czesława Pastuszka z rodzicami, Anny i Stanisław Budniak, Emilii i Jana Nycz, Mieczysława Pastuszka, Rozalii i Zygmunta Mika z dziećmi, Rozalii i Franciszka Formas, Heleny Formas z mężem i rodzicami, Elżbiety Formas z mężem i rodzicami, Józefa Danek z żoną Rozalią z nr 11, Anny Kubik z mężem Leopoldem, rodzicami i bratem Józefem, Stanisława i Anieli Balcarczyk z synem Stanisławem,  Anny i Stanisława Budniak z rodzicami, Elżbiety  i Franciszka Krywult z rodzicami, Emanuela Komandera z matką,  Franciszka i Heleny Nycz z rodzicami, Stanisława Biesik z rodzicami i teściami, Mariana Biesik, Stanisławy i Władysława Więzik z synem Tadeuszem, Stefanii Biesik z mężami, Stanisława Cisło z rodzicami, Katarzyny Gandor z mężem, Stanisławy Cieślik z bratem Henrykiem, Stanisława Foks z rodzicami, Eugeniusza Gibas z synami, Marii Nowak, Albiny  i Jana Kuczmierczyk, Karoliny Sapeta z córka Marią, Józefa Polak z rodzicami, Krystyny Nycz z synem Piotrem, Katarzyny Rozner z rodzicami, Rozalii i Alojzego Foks z nr 37, Franciszka Kuczmierczyka z rodzicami, Michała Obrok, Bronisławy i Stefana Obrok z rodzicami, Eugenii i Jana Danek, Katarzyny i Kazimierza Foks z rodzicami, Stanisława Janosz z rodzicami, Franciszka Janosz, Franciszka Merty z rodzicami i siostrą Anną, Jana Nowaka z żoną Katarzyną i synem Wilhelmem, Alojzego Jarosz z ul. Mickiewicza 16,    Heleny Szczepańczyk z rodzicami i rodzeństwem, Elżbiety Bartosz, Elżbiety Płaza z mężami, Rozalii Danek z siostrami, Jana Danka z żoną i siostrami, Jadwigi Staneckiej, Anieli i Dionizego Bartosz, Zofii Goik z córką Karinką, Józefa Kuczmierczyk, Katarzyny i Józefa Kuczmierczyk, Katarzyny Rozmus z mężem Józefem, Jana Barciak, Elżbiety i Franciszka Nikiel, Siostry Teresy Merta, Elżbiety Merta, Stanisława Merta, Mariana Merta, Anny i Józefa Paszek z rodzicami, Katarzyny i Stanisława Zejma z rodzicami, Karoliny i Kazimierza Foks z synem Kazimierzem, Agnieszki Markiel, Stanisława Sojki z żoną i synami, Franciszka Skęczek z żoną i synami,  Michała Sojka z synem Czesławem,  Zofii Balcarczyk z mężem Janem, Władysława Matan z żoną Józefą, Katarzyny Mynarskiej, Emilii Śliwka z mężem,  Anieli i Jana Stawowczyk z rodzicami i dziećmi, Jana Sznajder z żoną i córką, Heleny Sznajder z mężem Hermanem,  Jadwigi Markiel z mężem Stanisławem, Bronisława Mynarskiego, Katarzyny i Józefa Rozmus,  Elżbiety Kosmaty z mężem i rodzicami, Anny Danek, Włodzimierza Wandor z teściami, Bernardyny Zbierowskiej i zm. z rodziny, Zofia Mazgaj, Jan Mazgaj, Anny Danek, Marii i Stanisława Tołpy, Jana Mika z rodzicami, Heleny i Józefa Nycz z dziećmi, Jana Bilczewskiego z żoną, rodzicami i siostrą Bronisławą, Stanisława i Heleny Fox z rodzicami, Elżbiety Grygierczyk z bratem Franciszkiem,

Módlmy się: Boże, Ty pragniesz zbawienia wszystkich ludzi i okazujesz im swoje miłosierdzie; prosimy Cię, abyś – za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych, a wśród nich naszego Świętego Rodaka – dopuścił wiernych zmarłych do udziału w wiecznej szczęśliwości w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju: z Tobą Panem, aż na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

KLIKNIJ W MENU - WITAMY