Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Siostry Służebniczki

Założyciel: bł. Edmund Bojanowski

Charakter Zgromadzenia: Zgromadzenie zakonne habitowe, oddające się zewnętrznej działalności apostolskiej i dobroczynnej, o ślubach publicznych na prawie papieskim.

Charyzmat: realizowanie na co dzień ewangelicznego przykazania miłości Boga nade wszystko oraz miłości bliźniego, przejawiające się w naśladowaniu Maryi, najpokorniejszej Służebnicy Pańskiej oraz posłudze wobec potrzebujących, zwłaszcza dzieci, ubogich i chorych.

Duchowość: miłość i prostota jako duchowy Testament zostawiony przez Założyciela.

Hasło Zgromadzenia: Przez Maryję do Jezusa.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek  Najświętszej  Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, zostało założone przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego 3.05.1850 r.

Warto zapytać kim był Pan Edmund Bojanowski i jakimi pobudkami się kierował powołując do istnienia Zgromadzenie Służebniczek?

Edmund Bojanowski był zamożnym ziemianinem, wspaniałym Polakiem, patriotą, kochającym Ojczyznę Polskę, dobrze wychowanym i wykształconym. Kochał polską wieś i całe jej bogactwo przyrody, kultury, zwyczajów. Dostrzegał ciężką pracę ludzi na wsi ich troski i kłopoty a zwłaszcza dzieci pozostawione bez opieki.

Wiara w Boga i szczególne nabożeństwo do Matki Bożej cechowało Jego sposób bycia, pracy i modlitwy.  W Jego Dzienniku możemy przeczytać, że „szedł do kościoła codziennie nie zważając na pogodę czy złe samopoczucie”. Życie jego przypada na czasy, kiedy polska wieś i żyjący tam ludzie potrzebowali szczególnej opieki i pomocy.

Edmund był dobrym obserwatorem życia dlatego widział często opuszczone wiejskie dzieci, których rodzice musieli ciężko pracować odrabiając pańszczyznę, zauważał niebezpieczeństwa na jakie były narażone młode dziewczęta i kobiety.

Jako człowiek wielkiej modlitwy nigdy nie przeszedł obok człowieka potrzebującego, dlatego często o nim mówiono:  „TO SERDECZNIE DOBRY CZŁOWIEK”.

Edmund Bojanowski pragnął zostać kapłanem, niestety słaby stan zdrowia przeszkodził mu w realizacji tego celu.  Całe swoje siły i zdolności wkładał aby powołać do istnienia zgromadzenie.

Najpierw była to mała ochronka w Podrzeczu koło Gostynia, gdzie pod nadzorem dziewcząt wiejskich przebywały małe dzieci, którym zapewniono opiekę, dobrą zabawę i naukę podstawowych zasad funkcjonowania w świecie.

To właśnie ochroniarki, których duchową i intelektualną formacją zajął się osobiście Edmund Bojanowski, stały się jakby ewangelicznym ziarnem, z którego wyrosło Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Zgromadzenie rozwijało się bardzo szybko na terenach Wielkopolski, Galicji  na Śląsku i w Królestwie Polskim. Wciąż przybywały młode dziewczęta aby uczestniczyć w tej pięknej pracy dla Jezusa i Jego Kościoła.

Siostry nie tylko zajmowały się dziećmi w ochronkach, ale chodziły do pracy w polu razem z ludźmi na pańszczyźniane pola. Odwiedzały domy osób chorych, samotnych wykonując zastrzyki czy służąc inną pomocą. Wieczorami organizowały dla dziewcząt i kobiet WIECZORNICE, w czasie których uczyły kobiety, kroju i szycia, prowadziły kursy gotowania i oczywiście czytały żywoty świętych, śpiewały pieśni patriotyczne i poznawały podstawowe prawdy naszej wiary.

W czasie rozbiorów Polski Zgromadzenie zostało podzielone, ponieważ siostry miały trudności przemieszczania się po całej Polsce, stąd w następnych latach wyodrębniły się cztery autonomiczne Zgromadzeni Sióstr Służebniczek:

  • wielkopolskie z domem generalnym w Pleszewie – www.siostry-maryi.pl
  • starowiejskie z domem generalnym w Starej Wsi – www.sluzebniczkinmp.pl
  • dębickie – z domem generalnym w Dębicy – www.bdnp.pl
  • śląskie – z domem generalnym we Wrocławiu. – www.sluzebniczki.pl

Każda z tych wspólnot zakonnych ma swój odrębny charakter, ale nadal mamy jednego Założyciela Edmunda Bojanowskiego.

Zgromadzenie Służebniczek Starowiejskich w Polsce swój dom Generalny  w STAREJ

WSI koło Brzozowa,

gdzie przebywa Matka Generalna z zarządem z siostrami nowicjuszkami, siostrami chorymi, starszymi. Jest to również dom formacyjny, gdzie młode dziewczęta, które usłyszały i odpowiedział na głos Pana Jezusa, poznają charyzmat zgromadzenia i stają się służebniczkami.

Przygotowanie formacyjne do złożenia ślubów wieczystych trwa 8 lat, w czasie których młoda SIOSTRA zaprzyjaźnia się z JEZUSEM OBLUBIEŃCEM i pragnie służyć tam gdzie ją przełożeni skierują.

Aby być prawdziwą siostrą służebniczką, trzeba wiele czasu poświęcić na modlitwę indywidualną i wspólnotową w naszych kaplicach lub kościołach parafialnych.

Siostry nie tylko mają czas na modlitwę ale również na wspólne rekreacje, na świeżym powietrzu, czy prze wspólnym stole.

Ważnym wydarzeniem w życiu siostry jest złożenie ślubów wieczystych w Zgromadzeniu. Stając się dojrzałym członkiem Zgromadzenia jest gotowa przyjąć pracę do której skierują ją przełożeni.

Może pracować w przedszkolu, szpitalach, szkole, przy parafii, lub w naszych domach opieki. Siostry również wykonują inne zwykłe prace jak mycie naczyń, sprzątanie czy gotowanie. Służebniczka według nauki naszego Ojca Założyciela jest gotowa pracować na każdym odcinku pracy.

Chociaż pracy w Polsce jest wiele, Siostry Służebniczki Starowiejskie są obecne w krajach misyjnych jak : AFRYKA – ZAMBIA, AMERYKA – USA, FILIPINY, JAMAJKA, ROSJA, MOSKWAI SYBERIA UKRAINA, NIEMCY, MOŁDAWIA, RZYM,

W szeregach sióstr służebniczek mamy również siostry Afrykanki, ze swoją prowincją afrykańską. Pracują wspólnie z siostrami białymi, uzupełniając się i pomagając.

W Polsce mamy cztery prowincje : krakowską, tarnowską, łódzką i przemyską.

Wspólnota sióstr pracująca w Wilamowicach należy do prowincji krakowskiej, której główną Patronką jest NIEPOKALANA MARYJA.

Obecnie posługują:

  1. Aleksandra Kwietniewska – organistka i przełożona domu.
  2. Natalia Bąk – przedszkolanka i dyrektor ochronki
  3. Teresa Pilch – katechetka
  4.  Irena Nosal – praca w przedszkolu.

Więcej na temat pracy sióstr w Wilamowicach można poczytać na stronie ochronki.

Pan Jezus wciąż czeka i zaprasza do pójścia za Nim, gdyż pracy jest wiele a robotników wciąż zbyt mało.

Może czytając ten tekst i TY chciałabyś pracować w Jego Kościele jako Siostra Służebniczka, możesz zadzwonić :

Dom generalny w Starej Wsi:  13(434-14-76)

Dom Prowincjalny w Krakowie: 12(412-44-57)  albo przyjść do sióstr w Wilamowicach na ul. Piłsudskiego 1.

KLIKNIJ W MENU - WITAMY