Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Chrzest św.

Sakrament Chrztu Świętego

 

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

 

Co to jest chrzest?

Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej.

 

Skutki chrztu św.:

 1. odpuszczenie grzechu pierworodnego;
 2. odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych;
 3. odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej, jak i doczesnej;
 4. wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei i miłości) oraz darów Ducha Świętego;
 5. charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.

 

 

Nadanie imienia:

Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.

 

Warunki udzielania chrztu św.:

 1. Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest to, że dany człowiek nie przyjął jeszcze tego sakramentu.  W sytuacji  „chrztu z wody”  np.: w szpitalu, należy ten fakt zgłosić w kancelarii parafialnej.
 2. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.
 3. Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.

 

Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego:

 1. Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej
 2. Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.
 3. Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.
 4. Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach, ale również troska o stronę materialną)
 5. Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.

 

Rodzice chrzestni:

 1. Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.
 2. Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii.
 3. Katolicy nie mogą być świadkami chrztu.
 4. Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego lub nie uczęszczający na lekcję religii (dotyczy młodzieży szkolnej)
 5. Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.

 

Formalności związane z chrztem św.:

 1. Sakrament Chrztu świętego udzielany jest na życzenie rodziców w dogodnym dla nich terminie (o ile nie zachodzą inne przeszkody). Najczęściej rodzice wybierają termin sobotni (pół godziny przed wieczorną Mszą św. lub w niedzielę pół godziny przed Mszą św., która sprawowana jest o godz. 11.00.
 2. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowana uroczystością. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, podać dane personalne rodziców i chrzestnych
 3. metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka (rodzice dziecka, którzy żyją bez ślubu kościelnego nie mając przeszkód do jego zawarcia – winni tę sprawę uregulować jak najszybciej)
 4.  Przed chrztem rodzice chrzestni ( spoza parafii) przynoszą zaświadczenie  że mogą być rodzicami chrzestnymi. Zaświadczeń nie potrzebują rodzice chrzestni zamieszkujący na terenie naszej parafii, ale mają to być wierzący i praktykujący katolicy
 5. Rodzice( o ile nie mają do tego przeszkód)  i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 6. Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.

 

Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny.

 

 

Uwaga!

 1. Pouczenie przedchrzcielne odbywa się w naszym kościele w każdą I sobotę miesiąca po wieczornej Mszy św.
 2. Do uczestnictwa w pouczeniu zobowiązani są rodzice dziecka (o ile mogą we dwoje, jeśli nie to, przynajmniej ojciec lub matka) oraz rodzice chrzestni ( o ile mieszkają na terenie naszej parafii).
 3. Rodzice chrzestni spoza parafii dostarczają zaświadczenie, że mogą pełnić zaszczytną funkcję ojca czy matki chrzestnej. Nie wystarczy zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania. Ma to być specjalne zaświadczenie, które wydaje parafia zamieszkania rodziców chrzestnych. Zaświadczenie należy dostarczyć tydzień przed zaplanowanym terminem chrztu.

KLIKNIJ W MENU - WITAMY