Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Narzeczeni

Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa:

  1. Narzeczeni winni zgłosić się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem. Zgłaszający się powinni posiadać: świadectwo Chrztu świętego (nie starsze niż 6 miesiące od daty wystawienia – dotyczy osób ochrzczonych poza parafią), dowód osobisty, świadectwo ukończenia nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej /INDEKS/.
  2. Narzeczeni zobowiązani są do uczestniczenia w przygotowaniu do małżeństwa /Katechezy dla narzeczonych/ oraz do odbycia rozmowy w poradni życia rodzinnego. 
  3. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.
  4. Do ślubu konkordatowego należy pobrać z urzędu stanu cywilnego trzy jednobrzmiące egzemplarze stwierdzające brak zawarcia ślubu cywilnego. Dokumenty te są ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia.
  5. Na podstawie dowodów osobistych zostanie spisany protokół przedślubny w Kancelarii parafialnej oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.
  6. Narzeczeni w ustalonym terminie zgłaszają się na rozmowę z ks. proboszczem lub wyznaczonym innym księdzem.

Przy naszej parafii działa  KATOLICKA PORADNIA MAŁŻEŃSKA I RODZINNA

CZYNNA W KAŻDY II WTOREK MIESIĄCA W SALCE KATECHETYCZNEJ . 

Wszystkich chętnych do skorzystania z poradni prosimy o wcześniejsze umówienie się z Panią Anną Poniewierską tel. 517 741 427 mail: aniaponiewierska@wp.pl

 

Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa

 Protokół przedślubny

Spisanie protokołu odbywa się w kancelarii parafialnej.

Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:

a) dowody osobiste,
b) metryki chrztu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),
c) 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (dokumenty te potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. Zaświadczenia należy przynieść na spisanie protokołu przedmałżeńskiego.
d) narzeczeni, którzy zawarli już ślub cywilny przynoszą dokument kontraktu cywilnego,
e) indeks ukończenia katechizacji (nowożeńcy, którzy nie są bierzmowani, oraz nie ukończyli
katechizacji w zakresie szkoły ponad podstawowej, mają obowiązek ukończenia tzw.
katechumenatu – 10 nauk uzupełniających z zakresu podstawowych wiadomości z religii).

f) po spisaniu protokołu narzeczeni uczestniczą w naukach przedślubnych i w 3 spotkaniach w katolickiej w poradni małżeńskiej.

Zapowiedzi

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.

Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.

Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez      8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

Nauki przedślubne

W naszej diecezji można wybrać jedną z czterech form nauk:

Katechezy parafialne
Spotkania dla narzeczonych
Rekolekcje dla narzeczonych
Spotkania warsztatowe w gronie kilku par.
Osobom „ambitnym”, które chcą jak najlepiej się przygotować do życia w małżeństwie polecamy Spotkania warsztatowe. Dzięki wielu ćwiczeniom i rozmowom, do których prowadzą narzeczonych, pomagają one dobrze przygotować się do bycia małżonkiem i rodzicem.

3 spotkania w katolickiej poradni rodzinnej

Należy przewidzieć je w odpowiednich odstępach czasu. Pierwsze spotkanie może się odbyć po rozpoczęciu nauk przedmałżeńskich.

Rozmowa duszpasterska

Jest to spotkanie z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem podsumowujące przygotowanie do ślubu. Powinno się odbyć około tydzień przed ślubem. Duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

Na tej rozmowie należy także ustalić w jaki sposób poprosić organistę o grę na ślubie i kościelnego o przygotowanie kościoła. Jeśli przy ślubie ma astystować krewny lub znajomy kapłan, trzeba o tym powiedzieć ks. proboszczowi.

Spowiedzi przedślubne

Każdy z narzeczonych otrzymuje w czasie spisywania protokołu przedślubnego kartkę do spowiedzi. Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym.

Przystępując do spowiedzi należy uprzedzić kapłana, że jest to spowiedź przedślubna.

Świadkowie ślubu

Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci). Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste swoje i narzeczonych. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej wypada – jeśli są ludźmi wierzącymi – by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św.

Nauki i poradnia

W celu odbycia nauk przedślubnych i spotkań w poradni rodzinnej wszyscy narzeczeni muszą zgłosić się przez formularz zgłoszeniowy, który wraz z informacjami szczegółowymi o przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa znajduje się na stronie http://nauki.rodzina.bielsko.pl

Drodzy Narzeczeni, 

Prosimy o zapoznanie się zhttps://nauki.rodzina.bielsko.pl/index.php/informacje-ogolne i po zaakceptowaniu ich wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza.

Zachęcamy do wspólnego oglądania, odsłuchiwania propozycji zamieszczonych w zakładce materiały, które mogą być inspiracją do twórczych rozmów na temat planowanego małżeństwa oraz pomocą w nawiązaniu bliższych więzi.

W razie pytań prosimy o kontakt:  w poniedziałek i piątek w godz. od 9.00 do 13.00 oraz w środę w godz. od 12.00 do 16.00

pod nr tel.  798 637 984

ks. dr Tomasz Gorczyński
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Agnieszka Wróbel-Moś
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

KLIKNIJ W MENU - WITAMY