Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Grupy parafialne

I. Róże Żywego Różańca

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

W naszej parafii istnieje 8 Róż Żywego Różańca w tym 1 męska. Zmiana tajemnic odbywa się w I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 7.30. W ciągu całego roku Róże przewodniczą modlitwie różańcowej od poniedziałku do piątku pół godziny przed wieczorną Mszą św.; natomiast w soboty po porannej Mszy św. 

 

II. Honorowa Straż Serca Pana Jezusa oraz Czciciele NSPJ

ARCYBRACTWO HONOROWEJ STRAŻY  NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

♥ Geneza Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa

 • W grudniu 1862r. do klasztoru ss. wizytek nadeszła pewna przesyłka – statua Najświętszego Serca Pana Jezusa – prezent od innych sióstr z gorącymi życzeniami noworocznymi. Siostry z radością przyjęły poświęconą figurkę.
 • Jednak Bóg wszedł pod dach zakonny z większymi planami, którymi podzielił się z siostrą Marią Konstancją Bernaud od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej skromna i pobożna dusza nieustannie była w Nim zatopiona przez cichą i wierną modlitwę. Pan natchnął ją głęboką myślą, by odnaleźć sposób na rozpalenie w innych pragnienia lepszego czczenia Serca Bożego.
 • Zaczęła więc rozważać słowa Psalmu 68, gdzie czytamy: „szukałem pocieszyciela, ale nie znalazłem „… Zatapiała się też w słowach wypowiedzianych przez Jezusa do Apostołów w głębokim żalu: „jednej godziny nie mogliście czuwać?”. Często również wracała do słów wypowiedzianych przez Założyciela Zgromadzenia – św. Franciszka Salezego: „chciałbym, aby zamiast cierniowej korony otaczała Serce Pana Jezusa korona wszystkich serc ludzkich”. Pan Jezus szukał kogoś, kto by współczuł, łączył się z Nim i wynagradzał.
 • Tak więc siostra Maria Konstancja w tych słowach odnalazła miejsce dla straży honorowej, ofiarując wszystko Bożemu Sercu za wynagrodzenie grzechów świata.
 • W ten właśnie sposób powstała idea obecności jednej godziny przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Siostra przedstawiła również obraz zegara, gdzie u góry był napis: chwała, dziękczynienie i wynagrodzenie, w którego środku widniało Serce.
 • I tak, zgodnie z Bożym zamysłem dnia 13.III.1863 roku powstała Straż Honorowa, a było to w liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa w Bourg-en-Bresse koło Lionu we Francji.

♥ Do obowiązków Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa należy:

 1. Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym.
 2. Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowa lub indywidualnie).
 3. Brać udział we Mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca.
 4. Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 5. Nawiedzać Najświętszy Sakrament.
 6. Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

♥ Kto pragnie stać się członkiem Straży Honorowej powinien:

 • obrać sobie jedną godzinę dnia, aby w niej przy zwykłych zajęciach pamiętać o Najświętszym Sercu Jezusa i myślą czuwać przy Nim aktami miłości i wiary, oraz ofiarować Mu w intencji wynagrodzenia swoje czynności i cierpienia w czasie tej obranej godziny
 • być przyjętym przez Dyrektora lub upoważnionego Zelatora, lub przez klasztor Sióstr Wizytek w Krakowie (Nic nie obowiązuje pod grzechem). Do Straży mogą należeć wszyscy wierni, w tym również ludzie chorzy, starsi, nawet nie wychodzący z domu

♥  Zegar czuwań

http://www.archikatedraoliwa.pl/content/bractwo-strazy-honorowej.jpg

 

 • Zegar Straży utworzony jest przez wieniec z gwiazd 12, obejmuje on cały świat i zawsze jest ktoś, kto czuwa, czci Boskie Serca, które znajduje się wewnątrz tarczy.
 • Jest ono nieustannie oplecione modlitwą czcicieli, których oznaczają te gwiazdy. To jest tak, że jeżeli my, w Polsce, śpimy to czuwają w innym zakątku świata.
 • Czuwanie to polega na szczególnym łączeniu się z Jezusem podczas obranej przez siebie modlitwy. Ofiarujemy w niej Boskiemu Sercu to wszystko czym się zajmujemy. Nade wszystko myślą i sercem łączymy się z Jezusem, pozostając przy wykonywaniu codziennych zajęć.
 • Tak więc zasadniczym rysem jest to, iż Straż nie ma w swym założeniu, by obraną godzinę spędzać wyłącznie w świątyni; jeśli jest taka możliwość – należy z niej skorzystać, jednak nie jest to wymagane. Dusza ma się kierować ku Jezusowi, który pełen smutku czeka na wynagrodzenie – a wynagradzać ma miłością; stawać się apostołem w sprawach codziennych; nawiązać jedność z Chrystusem w czasie, o którym nikt nie wie.
 • Św. Małgorzata Maria powiedziała: „wszystko z miłości – nic z przymusu”. Tak więc czuwajmy z Chrystusem konającym w Ogrójcu i na Kalwarii wynagradzając Jego zbolałemu Sercu. Pocieszajmy Serce Boże naśladując pokorną i wdzięczną miłość św. Marii Magdaleny.
 • Warto wiedzieć, że pierwszą Strażą Honorową czuwającą przy Zbawicielu, który potrzebował pocieszenia i obecność dusz rozmiłowanych w Nim – była Maryja, matka Jezusa, Jan – ukochany Jego uczeń i Maria Magdalena – rozmiłowana w Chrystusie. Otrzymali oni największą nagrodę jaką otrzymała pierwsza Straż Honorowa – tzn. Obecność w chwili otwarcia Jezusowego Serca. Oni pierwsi wpatrywali się w to pełne słodyczy Serce przebite włócznią.
 • Jezus po dziś dzień poszukuje grona kochających osób, pragnących Go pocieszać i wynagradzać Mu swoją miłością, wierną i pamięcią – obojętność i niewdzięczność ludzi, dla których Zbawiciel tyle wycierpiał.
Godzina Święta – w każdy I czwartek, godzinę przed wieczorną Mszą  Świętą.
 

III. Parafialny Zespół Charytatywny – Caritas                

                                                                Logotyp Caritas

Od jesieni  2016 roku działa Parafialny Zespół Caritas. Jest to niewielka grupa ludzi dobrej woli, która przejęła na siebie zadanie niesienia konkretnej pomocy osobom potrzebującym na terenie naszej parafii.

 

IV. Ministranci

„Króluj nam Chryste”

„Ministrare” (z łac.) znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać. „Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

/E. Stencel , „Przy ołtarzu Pana”/

W każdy sobotę odbywają się spotykania, podczas których ministranci uczą się teoretycznych i praktycznych sposobów służby w Kościele. Pogłębiają swoje życie chrześcijańskie.

Ministranci służą do Mszy św., pomagają w organizacji wielu różnych uroczystości parafialnych. W ciągu roku wyjeżdżają też na wycieczkę jako nagroda za ofiarne służenie. Ci którzy regularnie i z oddaniem służą przy ołtarzu otrzymują również specjalne nagrody, aby tym bardziej do tego zmotywować wszystkich.

Bycie ministrantem to służba nie księdzu, lecz temu, który Cię stworzył. Masz wyjątkowy zaszczyt być w niewielkiej odległości od Chrystusa. Wykonuj swoją posługę z miłością najlepiej jak umiesz, gdyż służysz Bogu, który jest miłością. Przygotowuj się do niej dużo wcześniej przed Mszą Świętą. Niech bycie ministrantem wpływa na całe twe życie. Nie wstydź się tego, lecz bądź dumny.

ZASADY MINISTRANTA

Ministrant przy ołtarzu i w zakrystii:

 1. Pamięta, że przy ołtarzu usługuje samemu Bogu jako wybrany przedstawiciel Wspólnoty Parafialnej.
 2. Aktywnie i w skupieniu uczestniczy w Liturgii: głośno i wyraźnie wypowiada słowa modlitwy, bierze udział w śpiewach oraz starannie wykonuje czynności powierzone mu przez Przełożonych.
 3. Odmawiając przed i po Mszy św. wspólną modlitwę ministrantów, nie zapomina również o osobistym przygotowaniu i dziękczynieniu za posługę w czasie Liturgii.
 4. Stara się uczestniczyć w Eucharystii w sposób pełny, tzn. w stanie łaski uświęcającej, przyjmując Komunię Świętą.
 5. Troszczy się o czystość serca i ciała. Jego zawsze czysty strój liturgiczny jest znakiem serca gotowego na przyjęcie Chrystusa.
 6. Bezpośrednio po przyjściu do zakrystii ubiera się w swoje szaty liturgiczne, a przed wyjściem starannie je składa lub wiesza na wieszaku.
 7. Zawsze chętnie uczestniczy w przygotowaniu Świętej Liturgii i miejsca Jej odprawiania.
 8. Niczego nie bierze i nie dotyka w kościele lub w zakrystii bez pozwolenia kapłana albo kościelnego.
 9. Przychodzi do zakrystii, co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem Świętej Liturgii. Mówi z powagą i wyraźnie: „Króluj nam Chryste” i tym samym pozdrowieniem wita też przechodzącego kapłana.
 10. Unika niepotrzebnych rozmów w zakrystii i prezbiterium. Z konieczności mówi krótko i rzeczowo, a przede wszystkim szeptem.
 11. Stara się wypełniać dokładnie i w skupieniu w sobie właściwą ministrancką posługę liturgiczną, a w razie potrzeby jest zawsze gotów podjąć funkcję ministranta stopnia niższego.
 12. Po zakończonej Liturgii wychodzi z zakrystii w ciszy i spokoju pamiętając, że jest ona częścią Kościoła, w którym mieszka Bóg.

Serdecznie zapraszamy chłopców, którzy pragnęliby dołączyć do naszej wspólnoty, na zbiórki w każdą sobotę o godz. 10.00.

Opiekunem liturgicznej służby ołtarza (ministrantów i lektorów) jest ks. Łukasz Brzeziecki.

V. LEKTORZY

VI.  Wspólnota Dzieci Maryi

VII. Domowy Kościół

VIII. Krąg Biblijny

IX. Apostolstwo Dobrej Śmierci

X. Chór parafialny

XI. Parafialna Rada Duszpasterska

XII. Rada Ekonomiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIKNIJ W MENU - WITAMY