Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie 2.10.2022 r.

Dodano

Dziś 27 niedziela zwykła w ciągu roku. Panie, dodaj nam wiary! (Łk 17, 5) – ta prośba uczniów jest wielką, gorliwą i pełną nadziei modlitwą. Trzeba więc, aby była także na­szym błaganiem kierowanym do Boga. To dobra okazja do przypomnienia sobie prawdy o tym, że wiara i modlitwa są ze sobą ściśle powiązane, że modlitwa […]

Ogłoszenia duszpasterskie 25.09.2022 r.

Dodano

Dziś 26 niedziela zwykła w ciągu roku. Bogacz i Łazarz nie mają ze sobą nic wspólnego, chociaż znajdują się w swo­ich polach widzenia. Bogacz codziennie widzi Łazarza, ale do jej obecności przy bramie swojego pałacu tak się przy­zwyczaił, że już go nie dostrzega. Ta obecność żebraka w sąsiedztwie murów pałacowych mu spowszechniała, stała się czymś […]

Ogłoszenia duszpasterskie 18.09.2022 r.

Dodano

Dziś przypada XXV niedziela w zwykłym okresie roku liturgicznego. Jesteśmy zaproszeni przez Bo­ga, aby przejść po ścieżkach ewangelicznej przypowieści o rządcy (jedni nazywają go „obrotnym” czy „przebiegłym”, a inni mówią o „nieuczciwym”). Ona ukazuje zgubną drogę człowieka, którego mamona staje się bóstwem. Pieniądz przechodzi z rąk do serca, gdzie bogaty zostaje pozbawiony Boga i staje […]

Ogłoszenia duszpasterskie 11.09.2022 r.

Dodano

Dziś przypada XXIV niedziela w zwykłym okresie roku liturgicznego. Jeśli chcemy do­świadczyć Bożego miłosierdzia, winna obudzić się w nas postawa marnotrawnego syna. Mając świadomość odejścia od Boga poprzez grzech, musi zrodzić się w nas pragnienie powrotu, aby otrzymać w pełni Jego przebaczenie. Wracając do ojca, nie tylko nie poczujemy się poniżeni tym, że musimy uznać […]

Ogłoszenia duszpasterskie 4.09.2022 r.

Dodano

Dziś przypada XXIII niedziela w zwykłym okresie roku liturgicznego. Każda przemiana ludzkich relacji rozpoczyna się od wejścia na drogę ewange­licznego radykalizmu: wybrania Boga ponad wszystko inne, a tym samym wyrzeczenia się (owej ewangelicznej nienawi­ści) wszystkiego, łącznie z sobą. W przeciwnym razie pozo­stanie nam ciągłe chodzenie z Jezusem w tłumie, bo nie wy­starczy sił, aby stanąć […]

Ogłoszenia duszpasterskie 28.08.2022 r.

Dodano

Dziś przypada XXII niedziela w zwykłym okresie roku liturgicznego. Fałszywa pokora sprawia, że często pierwsze ławki czy rzędy krzeseł są puste, a wszyscy tłoczą się z tyłu. To wszystko świadczy o tym, że czasami sprowadzamy pokorę do zewnętrznych, pustych gestów, zapominając, że istota pokory zawiera się w we­wnętrznym nastawieniu. Oczywiście, ono powinno ujawniać się w […]

Ogłoszenia duszpasterskie 21.08.2022 r.

Dodano

Dziś przypada 21. niedziela w zwykłym okresie roku liturgicznego. Można wskazywać na wiele wymagań zawartych w Ewangelii czy w Bożych przykazaniach, które sprawiają, że droga do królestwa Boże­go jest przejściem przez ciasne drzwi. Ale trzeba to właści­wie rozumieć. To nie wymagania – same z siebie – zacieśnia­ją naszą drogę do nieba, do szczęścia, do pełni […]

Ogłoszenia duszpasterskie 14.08.2022 r.

Dodano

Nasza diecezja świętuje dziś uroczystość św. Maksymi­liana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, który jest głównym diecezji bielsko-żywieckiej. Fakt dobrowolnego oddania życia za swojego współbrata jest niezbitym dowo­dem miłości, w myśl słów Jezusa: Nikt nie ma większej miło­ści od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15. 13). W poniedziałek 15 sierpnia Uroczystość […]

Ogłoszenia duszpasterskie 7.08.2022 r.

Dodano

Słowo Boże 19. niedzieli w zwykłym okresie roku liturgicznego porównuje wiarę człowieka do wędrówki. Autor Listu do Hebrajczyków mó­wiąc o wierze Abrahama, próbuje określić rzeczywistość wiary. Stwierdza, że jest ona poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy (libr 11, 1). Tak rozumiana wiara jest ściśle połączona z nadzieją. Już w […]

Ogłoszenia duszpasterskie 31.07.2022 r.

Dodano

Dziś przypada XVIII niedziela w zwykłym okresie roku liturgicznego. W przywołanej dziś przy­powieści Pan Bóg zwraca się do człowieka, który całą ufność złożył w nagromadzonym przez siebie bogactwie: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? (Łk 12, 20). Tym samym Pan Jezus pragnie nas przekonać, że budowanie […]

KLIKNIJ W MENU - WITAMY