Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie 19.03.2023 r.

Dodano

Dziś 4. niedziela okresu przygotowania paschalnego. Scena uzdrowienia niewidomego od urodzenia wskazuje na wiarę będącą wspaniałym, nowym wzrokiem danym człowiekowi od Boga. Dzięki tym oczom możemy poznawać otaczającą nas rzeczywistość w zupełnie innym wymiarze. Mamy możliwość zgłębiania tajemnicy samego Boga, w jej świetle odkrywać prawdę o wielkości i godności każdego człowieka, o relacjach zachodzących pomiędzy […]

Ogłoszenia duszpasterskie 12.03.2023 r.

Dodano

Dziś III niedziela Wielkiego Postu. Postawa Samarytan­ki jest dobrze znaną i chętnie stosowaną metodą ucieczki przed spojrzeniem we wnętrze własnego serca. To bardzo modne i szalenie popularne w świecie postmodernistycznym, aby stwarzać pseudo problemy i szukać tematów zastęp­czych, byleby nie dotknąć istoty i rdzenia prawdziwego pro­blemu. To się przejawia mówieniem półprawdy, odwoływa­niem się do półsłówek, […]

Ogłoszenia duszpasterskie 5.03.2023 r.

Dodano

Dziś 2. niedziela Wielkiego Postu. Góra Przemienie­nia jest miejscem, gdzie człowiek na nowo zachwyca się Chrystusem, na nowo w sposób całkowicie świadomy wybie­ra Go jako Pana swojego życia. W świetle blasku pełni chwa­ły Chrystusa, człowiek doznaje poczucia zachwytu. Z tego właśnie powodu Kościół kieruje nasze spojrzenie na górę Tabor w okresie wielkopostnym, kiedy podejmujemy trud […]

Ogłoszenia duszpasterskie 25.02.2023 r.

Dodano

Dziś 1. niedziela Wielkiego Postu. Centralną postacią dzisiejszej Ewangelii jest Jezus. Wpierw ukazany jako Ten, który wyprowadzony przez Ducha idzie zmierzyć się z diabłem, a na końcu występuje w towarzystwie usługujących Mu aniołów. Mamy więc do czynienia z radykalną zmianą: Jezus z kuszonego staje się Panującym. Przedmiotem konfrontacji na pustyni nie jest więc jakaś drobnostka, […]

Ogłoszenia duszpasterskie 19.02.2023 r.

Dodano

1. Słowo Boże 7. niedzieli w zwykłym okresie roku liturgicznego pyta o jedną z funda­mentalnych zasad: jeśli miłujecie tylko tych, którzy was miłu­ją, cóż za nagrodę mieć będziecie? (Mt 5, 46). Wtedy niczym nie różnimy się od innych, którzy zachowują się zgodnie z normą oko za oko. Miłość nieprzyjaciół jest papierkiem lakmusowym naszej wiary. Stosunek […]

Ogłoszenia duszpasterskie 12.02.2023 r.

Dodano

W liturgii 6. niedzieli w zwykłym okresie roku liturgicznego ewangelista Mateusz ze­stawia przymierze zawarte na górze Synaj, gdzie Mojżesz otrzymał Boskie Prawo, z przymierzem, które zostało ogło­szone w Kazaniu Jezusa na Górze Błogosławieństw. W treści Jezus nawiązuje do Dekalogu, domaga się wierności jego przestrzegania i wyraźnie podnosi poprzeczkę jego wymagań. Interpretacja przykazań w Starym Przymierzu […]

Ogłoszenia duszpasterskie 5.02.2023 r.

Dodano

V Niedziela w zwykłym okresie roku liturgicznego. Prawda Ewangelii nie obawia się żadnych wątpliwości, tak jak prawdziwe złoto nie boi się żadnej próby, bo dopiero one objawiają pełną ich wartość. To do nas należy zadanie, aby ludziom wpatrzonym w to, co widzialne, ukazywać ist­nienie wartości duchowych. Jeśli słyszymy, że Bóg nie jest jeszcze dziś wszystkim […]

Ogłoszenia duszpasterskie 29.02.2023 r.

Dodano

Dziś IV niedziela w zwykłym okresie roku liturgicznego. Liturgia daje nam Bożą lekcję na temat pokory. Być pokornym nie oznacza, że zawsze i wobec wszystkiego będziemy zachowywali postawę milczenia, a inni będą nam ciągle dokuczać. Pan Jezus sam wybrał drogę pokory i Jego Kościół kroczy zawsze tą drogą. Być pokornym to znaczy mieć świadomość swojej […]

Ogłoszenia duszpasterskie 22.01.2023 r.

Dodano

Dziś 3. niedziela zwykła, obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. Czasem trudno nam przeżywać radość z przy­należności do jednego Kościoła. Ten, kto odkrył tę prawdę, odnajduje się w Kościele jak w kochającej się rodzinie. Po­nieważ jest to rodzina złożona z ludzi niedoskonałych, może ona przeżywać różne napięcia, nawet dramaty czy porażki, ale zawsze jest to jeden […]

Ogłoszenia duszpasterskie 15.01.2023 r.

Dodano

Dziś przypada 2 niedziela w zwykłym okresie roku liturgicznego. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli przywołuje postać Jana Chrzciciela, który uczy nas odpowiedzialnego spojrze­nia na samych siebie i przestrzega przed opiniami pochop­nymi, powierzchownymi, płytkimi, bo one są częściowe, fragmentaryczne. Postawa Jana wobec Jezusa pokazuje, że tu nie chodzi o teorie, nie wystarczy tylko deklamować abstrakcyjne zdania. O […]

KLIKNIJ W MENU - WITAMY