Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie 25.07.2021 r.

Dodano

Bóg każdemu z nas dał tyle, że możemy innych uszczęśliwiać. Każdy został stworzony dla miłości, a przez to może być szczęściem i darem dla ludzi żyjących obok. Miłość jest takim dawaniem, które nie zuba­ża, lecz pomnaża. Potrzebujemy innych także dlatego, że tak wiele możemy dla nich uczynić… Rozmnożenie chleba przez Jezusa – to widzialny znak […]

Ogłoszenia duszpasterskie 18.07.2021 r.

Dodano

Dziś przypada XVI niedziela w zwykłym okresie roku liturgicznego. Jezus na kartach Ewangelii nigdy nie sprawia wrażenia kogoś działającego w pośpiechu. Czasami wszyscy Go szukają, a On nie daje się znaleźć, bo jest pogrążony w modlitwie. Często zaleca, by nie być przesadnie zabieganym, gdyż doskonale wie, ile korzyści czerpie człowiek z takich chwil odpoczynku. Niech […]

Ogłoszenia duszpasterskie 4.07.2021 r.

Dodano

Dziś przypada XIV niedziela w zwykłym okresie roku liturgicznego. Rodacy Jezusa nie umieli w Niego uwierzyć, nie potrafili Mu zaufać, bo zatrzymali się na zewnętrznym wymiarze Jego osoby i uznali Go jedynie za jednego ze swoich bliskich. Obyśmy nie poddali się takiej pokusie, bo wówczas zatrzymamy się na czysto ziemskim wymiarze. A to nie jest […]

Ogłoszenia duszpasterskie 27.06.21

Dodano

Dziś przypada XIII niedziela w zwykłym okresie roku liturgicznego. Jako uczniowie zgromadze­ni na niedzielnej Eucharystii wokół zmartwychwstałego Chrystusa, jesteśmy wezwani, by głosić i życiem świadczyć o Ewangelii życia. Jej bogata treść streszcza się w osobie, życiu oraz misji Jezusa z Nazaretu. Dlatego z wiarą przyjmu­jemy zapewnienia słowa Bożego: Ja jestem zmartwychwsta­niem i życiem. Kto we […]

Ogłoszenia duszpasterskie 20.06.2021 r.

Dodano

Dziś przypada 12 niedziela w zwykłym okresie roku liturgicznego. Moc wiary obja­wia się tam, gdzie chrześcijanin nie oblicza i nie kalkuluje jedynie w duchu zimnego, czasem cynicznego wyrachowa­nia. Objawia się tam, gdzie człowiek nie liczy wyłącznie na siebie lub na innych ludzi, lecz zawierza siebie Bogu. Także wtedy, gdy nasza wiara jest mocna, jest w […]

Ogłoszenia duszpasterskie 13.06.2021 r.

Dodano

Dziś przypada XI niedziela w zwykłym okresie roku liturgicznego. Jeśli dokładnie odczytujemy proces rozwoju widziany przez pryzmat Jezu­sowych przypowieści, to widać bardzo wyraźnie, iż nie wszystko owocuje w nas od razu, czasem musi długo dojrze­wać. Czy to znaczy, że Bóg udziela się na częściowo, frag­mentarycznie, na raty? Czy Pan Bóg to bogactwo swojej łaski niejako […]

Ogłoszenia duszpasterskie – Boże Ciało

Dodano

Kościół uobecnia dzieło Jezusa Chrystusa, ofiarując Jego Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Dzięki tej ofierze Chrystus obecny jest wśród nas i jednoczy swoich wyznawców. Dzisiaj gromadzimy się, aby dziękować Chrystusowi za Eucharystię. Niesiemy Jego Ciało w procesjach. Jest to wyznanie wiary i uświadomienie sobie, jaki posiadamy skarb – Chleb dający życie. 2. […]

Ogłoszenia duszpasterskie 30.05.2021 r.

Dodano

Obchód dzisiejszej uroczystości Najświętszej Trójcy wzywa nas do odnowienia w sobie tej wiary, która dziś nara­żona jest na coraz poważniejsze trudności. Wierząc w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego, odcinamy się zdecydowanie od wszelkich współczesnych tendencji, które mają na celu poniżenie czy ośmieszenie wartości chrześcijań­skich. Świadomi odmienności i specyfiki naszej religii obja­wionej, winniśmy wołać […]

Ogłoszenia duszpasterskie 23.05.2021 r.

Dodano

W dzisiejszą niedzielę przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy liturgiczny okres wielkanoc­ny. Duch Święty został udzielony każdemu wierzącemu, by ten dzielił się swoją wiarą z innymi przez słowo i świadectwo życia. Zgodnie z obietnicami Chrystusa, pochodzący od Ojca i Syna Duch Święty jest z nami na zawsze, mieszka w nas, zaświadcza o Jezusie, przypomina […]

Ogłoszenia duszpasterskie 16.05.2021 r.

Dodano

W tajemnicy swego Wniebowstąpienia (dziś przypada uroczystość), Pan Jezus przekroczył granicę tej ziemi, ale jej nie porzucił. Pozostał z nami, bo – jak nas zapewnia w swoim słowie – znajduje radość w przebywaniu z ludźmi, co trafnie wyraził jeden ze współczesnych polskich teologów: Panu Bogu i człowiekowi dobrze jest być razem. Stąd sytuacja wydaje się […]