Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie 29.05.2022 r.

Dodano

Fakt wniebowstąpienia Jezusa niczego nie kończy; te­raz wszystko się rozpoczyna, zarówno w Jego życiu jak i dziejach Kościoła. Zostało dokonane dzieło zbawienia; dokonane, ale nie zakończone. Od czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu, Jezus jest w niebie, ale i my razem z Nim tam jesteśmy; w tym sensie, że mamy otwartą drogę do Ojca i że nasze […]

Ogłoszenia duszpasterskie 22.05.2022 r.

Dodano

Dziś 6. Niedziela Wielkanocna. Ostatnie słowa jakie słyszymy z ust kapłana, który przewodniczy liturgii brzmią: Idźcie w pokoju Chrystusa. To zdecydowanie coś więcej niż tylko ludzka uprzejmość, życzliwość, czy też spokojne dy­stansowanie się od cudzych spraw. Jest to pokój wielkanocny będący owocem Ofiary krzyżowej. Za ten pokój trzeba cza­sem płacić wysoką cenę i jakże często […]

Ogłoszenia duszpasterskie 15.05.2022 r.

Dodano

Dziś 5. niedziela wielkanocna. Nikt z nas nie może powiedzieć, że potrafi kochać na miarę Chrystusa. To nie znaczy, że możemy pójść po linii najmniejszego oporu, nie podejmować żadnych wysiłków. Miłość będąca naśladowa­niem Chrystusa jest istotą chrześcijańskiego świadectwa i ma być znakiem rozpoznawczym wszystkich uczniów Chrystusa: po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będzie­cie […]

Ogłoszenia duszpasterskie 8.05.2022 r.

Dodano

Dziś 4. niedziela wielkanocna. Jezus Chrystus jako Dobry Pasterz proponuje nam, byśmy w jedności z Nim do­świadczyli prawdziwego wyzwolenia. Wszyscy jesteśmy pasterzami dla siebie nawzajem. Stąd też winniśmy się czuć odpowiedzialni jeden za drugiego i za całe posłannictwo Kościoła w świecie. Będąc pasterzami jesteśmy zobowiązani do wiernego przestrzegania warunków skutecznego paste­rzowania. Bądźmy pasterzami współczesnego świata […]

Ogłoszenia duszpasterskie 1.05.2022 r.

Dodano

Dziś przypada 3. niedziela wielkanocna, która jest ob­chodzona jako Niedziela biblijna. Wszyscy jesteśmy na tej samej drodze co Piotr. Bóg wszystkich nas pragnie oczyścić z naszej pychy, a dać nam pewność miłości zmartwychwsta­łej, która mocniejsza jest niż śmierć, bo ona pokonała ją w sposób ostateczny i definitywny. Podobnie jak uczniowie, my też często spotykamy Jezusa […]

Ogłoszenia duszpasterskie 24.04.2022 r.

Dodano

Dziś przypada 2. niedziela wielkanocna czyli Niedziela Miłosier­dzia Bożego. Zmartwychwstały Chrystus przychodzi dzisiaj – tak jak w Wieczerniku do apostołów – by obdarować nas pokojem i zarazem wezwać do wiary. Jezus pragnie, by z prawdy o Jego zmartwychwstaniu zrodziła się wiara mogą­ca wszystko przezwyciężyć; wiara, która stanie się źródłem wewnętrznej mocy i żywotności dla całego […]

Ogłoszenia duszpasterskie 17.04.2022 r.

Dodano

Dzisiaj z głęboką wiarą powtarzamy: Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje! Ten sam wczoraj, dziś i na wieki! Ostatnie słowo należy do Niego. Po­nieśmy Jego światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie czai się rozpacz, i miłość tam, gdzie wciąż jeszcze do głosu docho­dzi nienawiść. Niech radość paschalna sprawi, iż staniemy się świadka­mi Zmartwychwstałego Pana! […]

Ogłoszenia duszpasterskie 10.04.2022 r.

Dodano

Dziś przypada Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Dziś przypada Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Byli pod krzyżem i tacy, którzy wytrwali przy Jezusie do końca: Jego Matka, Jan, Maria Magdalena, Weronika i pew­nie wielu innych, o których zapis ewangeliczny milczy. Intu­icją swojego serca wyczuwali, że po prostu nie mogą od Niego odejść. Dziś – dzięki […]

Ogłoszenia duszpasterskie 3.04.2022 r.

Dodano

Dziś 5. niedziela okresu przygotowania paschalnego. Paweł przypomina mieszkańcom macedońskiego miasta o ich tożsamości, dając świadectwo o sobie samym: 1 owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim […]

Ogłoszenia duszpasterskie 27.03.2022 r.

Dodano

Dziś 4. niedziela okresu przygotowania paschalnego. Przypowieść o synu marnotrawnym (miłosiernym ojcu) wpi­suje się w dzieje świata od dwu tysięcy lat. Ileż ludzkich losów moglibyśmy opisywać przez dramat odejścia i cud powrotu! Niezliczone są tragedie wyrastające z porzucenia i zdrady, z zagubionej wierności i szukania szczęścia za cenę podeptania swoich najbliższych. Ten dramat staje się […]

KLIKNIJ W MENU - WITAMY