Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Parafialny Klub Sportowy ARKA WILAMOWICE

Po przerwie związanej z pandemią COVID-19 Parafialny Klub Sportowy „ARKA – WILAMOWICE” wznawia swoją działalność.

W poniedziałek 06.02.2023 roku podczas Walnego Zebrania został wybrany nowy zarząd oraz komisje.

Dziękujemy ustępującym władzom za ich gorliwą i owocną pracę jednocześnie liczymy na ich dalsze wsparcie poparte wieloletnim doświadczeniem.

Do podstawowych zadań Klubu należy angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej, organizowanie zajęć i działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Kierując się maksymą „w zdrowym ciele zdrowy duch”, zachęcamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym do przystąpienia do Klubu oraz aktywnego brania udziału w organizowanych zajęciach. W tym celu konieczne jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracje są dostępne również w zakrystii lub pod adresem mailowym drewniak.grzegorz@gmail.com.

Deklaracje można składać do puszek, które będą wystawione w przy wyjściu z kościoła w niedziele 26.02.2023, 05.03.2023, 12.03.2023 oraz na posiedzeniu zarządu w dniu 13.03.2023 o godzinie 19.00 w Kawiarence Parafialnej.

Pragniemy, aby zajęcia sportowe organizowane były już od marca 2023 roku.
Zachęcamy wszystkich do członkostwa i włączenia się w pracę klubu. Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc, propozycje rozwoju i wsparcie. Niezwykle ważne jest zaangażowanie opiekunów grup posiadających stosowne uprawnienia. Dlatego też zachęcamy rodziców, dziadków i wszystkie osoby chętne do pomocy we włączenie się w aktywną pracę na rzecz Klubu.

Działalność „ARKI – WILAMOWICE” oparta jest głównie o społeczną pracę członków, jednak konieczne jest również zaplecze finansowe umożliwiające finansowanie lub dofinansowywanie zajęć sportowych jak np. wyjazdy na basen.
Wsparcie Klubu możliwe jest poprzez złożenie dobrowolnych datków na numer konta bankowego :

Parafialny Klub Sportowy „ARKA – WILAMOWICE”
13 8134 0002 0011 3830 2000 0010
Z dopiskiem „darowizna na rzecz PKS ARKA – WILAMOWICE”
lub poprzez złożenie 1,5% podatku podczas rozliczenia na deklaracji PIT:
KRS 0000295581

Za wszelką pomoc, wsparcie materialne i duchowe, pracę i zaangażowanie składamy serdeczne podziękowania

Pytania dotyczące działalności klubu można kierować pod adres drewniak.grzegorz@gmail.com.

Podpisano
Zarząd Klubu Sportowego Arka Wilamowice

KLIKNIJ W MENU - WITAMY