Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Wilamowice dziękują Bogu za św. Józefa Bilczewskiego

Dodano

20 marca 2023 r. w wyjątkową 100. rocznicę narodzin dla Nieba św. abp. Józefa Bilczewskiego zgromadziliśmy się w miejscu jego urodzenia i w jego sanktuarium, aby podziękować Bogu za życie i dzieło naszego Rodaka, które zaprowadziło go na wyżyny świętości.

O godz. 16.30 zebraliśmy się na Rynku pod pomnikiem naszego Rodaka. Odmówiliśmy Litanię do św. Józefa Bilczewskiego. Następnie, przy akompaniamencie wilamowskiej Orkiestry Dętej wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz Miasta Wilamowice, Zarządu Osiedla Wilamowice, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Przedszkola – Ochronki, Zespołu Szkół w Wilamowicach, Koła Gospodyń Wiejskich, Honorowych Dawców Krwi, strażaków oraz górników.

W uroczystej procesji przeszliśmy do kościoła, gdzie braliśmy udział w Mszy św., której przewodniczył bp Piotr Greger. Mszę współkoncelebrowali księża: Michał Boguta, Eugeniusz Nycz, Dariusz Ludwin oraz Józef Jasek. Ksiądz Proboszcz powitał księdza biskupa oraz wszystkich zgromadzonych. Podkreślił, że dokładnie 50 lat temu z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Franciszka Pieli oraz ks. Józefa Dowsilasa (ówczesnego sekretarza kard. Karola Wojtyły) obecny ks. kan. Eugeniusz Nycz zorganizował pierwszą wystawę upamiętniającą postać ówczesnego Sługi Bożego Józefa Bilczewskiego. Podczas wizytacji kanonicznej kard. Karol Wojtyła w Wilamowicach w 1973 r. zachęcał do modlitwy o wyniesienie Józefa Bilczewskiego na ołtarze. Przypomnieć należy, że Józef Bilczewski był jednym z ostatnich świętych zatwierdzonych do kanonizacji przez Jana Pawła II w 2005 r. Kustosz Sanktuarium wskazał, że uroczystości upamiętniające Świętego odbywały się w sobotę i niedzielę w Lwowie, a dziś w konkatedrze w Lubaczowie, gdzie spoczywało jego serce. Z wielką radością powitaliśmy ks. Michała, będącego „niewielkim pionkiem na bożej szachownicy” bez którego starań i zaangażowania nie do pomyślenia byłoby wyniesienie Józefa Bilczewskiego na ołtarze.

W homilii bp Piotr zestawił postaci dwóch świętych – św. Józefa Oblubieńca Maryi, którego wspomnienia przypadało dzisiaj, oraz św. Józefa Bilczewskiego.

Hierarcha wskazał, że arcybiskup Józef jest bardzo podobny do św. Józefa Oblubieńca Maryi – miał wspaniałego patrona, mógł się wzorować na osobie której Bóg powierzył szczególną troskę o Syna Bożego i jego Matkę. Św. Józef z tej szansy skorzystał, to była świetna szkoła ojcostwa, pracy, modlitwy, chrześcijańskiego dojrzewania, bezinteresownej służby. Wszystko przeżywał w milczeniu i pokorze. Metropolita lwowski wpatrywał się w sylwetkę Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, która nade wszystko objawia jego niezłomność wiary. Św. Józef, jako opiekun Chrystusa, doświadczał problemów, którym musiał stawić czoła a jego historia wcale nie była taka łatwa, ponieważ była naznaczona kłopotami i trudnościami. Jednak wobec tych wszystkich wydarzeń św. Józef jest człowiekiem opanowanym, pełnym pokoju i pogody ducha. Jego postawa uczy, że akceptacja trudności życiowych polega na ich przyjęciu bez narzekania, bez oporu i buntu, polega na aktywnym zaangażowaniu się w ich przeżycie. Św. Józef swoim świadectwem przekonuje, że żaden problem, jeśli jest przeżywany w duchu wiary, choć niesie ból i cierpienie, nie przerasta ludzkich możliwości, nie jest dramatem nie do uniesienia. Obiektywna ocena życiowych trudności pozwoliła Józefowi przyjąć postawę daleką od rezygnacji i obojętności. Nie traktował trudnych momentów, których mu nie brakowało w kategoriach Bożego dopustu, ale jako czas twórczej łaski, próba wiary dzięki której każdy problem można przekuć szansę. Święty Józef okazał się mistrzem w sprawach dotyczących odpowiedzialnego przeżywania ludzkich problemów. Jako człowiek bogobojny daleki jest od formułowania pochopnych ocen czy też stawiania surowych, często niesprawiedliwych wyroków. Święty Józef jest postacią niezwykłą przede wszystkim dlatego, iż nie rozczarował się co do Boga pomimo tak trudnego własnego doświadczenia.

Józef Bilczewski czerpał często i obficie z postawy swego patrona. Miał świadomość, że każdy patronat daje inspiracje, ale także rodzi zobowiązania. Dowodem tego jest między innymi List pasterski poświęcony postaci świętego Józefa, który metropolita lwowski wystosował do swoich diecezjan na okoliczność 50 rocznicy ogłoszenia świętego Józefa Opiekunem całego Kościoła (było to 8 grudnia roku 1870 r.). Św. Józef Bilczewski przede wszystkim zwraca uwagę na wymiar ojcowski: „wypełnił z największą troskliwością przyjęte obowiązki ojca, nadał Jezusowi imię, wpisał go w rejestry państwowe, uniósł przed Herodem do Egiptu, karmił, przyodziewał, pieścił z największą czcią na swym sercu, nazywał go swym panem, ale i synem, rozkazywał mu i służył, pracował z nim i dla niego.” W opinii świętego Józefa z Wilamowic na szczególną uwagę zasługuje w życiu Oblubieńca Maryi cierpliwość i żelazna konsekwencja.

Kaznodzieja przypomniał słowa Józefa Bilczewskiego, że „dokądkolwiek przychodzi Chrystus nie inaczej, jak z krzyżem przychodzi, nigdy bez krzyża nie idzie, zawsze ciernie owe, kolce z sobą niesie i dzieli się nimi ze swoimi wybranymi”. Święty z Wilamowic podkreślał, że św. Józefowi towarzyszyła prosta, ale głęboka pobożność, która polegała na ciągłym pełnieniu Bożej woli. Pobudką jego działania była najczystsza miłość, która szuka nie siebie, ale zawsze Bożej chwały.

Ksiądz Biskup podkreślił aktualność słów metropolity lwowskiego: „opieka świętego Józefa nie uchroni Kościoła od wszystkich prześladowań, wedle zapowiedzi Chrystusa Kościół będzie zwalczany aż do końca świata, ale protektor święty Józef unicestwia ostatecznie zabiegi prześladowców, zmierzające ku jego zniszczeniu, jak unicestwił niegodziwą rachubę Heroda”.

Hierarcha podkreślił, że Rada Konferencji Episkopatów Europy po raz kolejny wystąpiła z ogólnoeuropejską inicjatywą modlitewną Łańcuch eucharystyczny. Przez 39 kolejnych dni, poszczególne episkopaty podejmują różnorodne inicjatywy modlitewne, upraszając dar sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy. Dla Kościoła w Polsce wyznaczono dzisiejszą uroczystość. Posługa św. Józefa Bilczewskiego i jego grób na Cmentarzu Janowskim powoduje, że wydarzenia z sąsiedniej Ukrainy stają się nam szczególnie bliskie. Ludzie doświadczeni dramatem wojny to kolejne pokolenia tych, którym służył św. Józef z Wilamowic. Pamiętamy o nich, chcemy dalej pamiętać; a dowodem tego jest nie tylko niesiona pomoc, ale otwarte nasze serca i domy (dosłownie), które udzieliły schronienia dla naszych braci i sióstr uciekających z własnej Ojczyzny, w poszukiwaniu wolności i pokoju. Przyzywamy wstawiennictwa św. Józefa Bilczewskiego, aby wypraszał u Boga dar pokoju dla tej ziemi, na której żył, posługiwał i która przyjęła jego doczesne szczątki. Niech Pan Bóg da pokój Ukrainie, wszystkim narodom będącym w konflikcie i stanie wojny; prosimy o pokój dla całego świata.

Ksiądz Proboszcz wyraził wdzięczność Parafianom za liczne uczestnictwo, delegacjom, a przede wszystkim Dzieciom i Nauczycielom z Przedszkola – Ochronki, które fantastycznie ubogaciły uroczystość.

Na koniec otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo. Po Mszy św. wiernym zostało udzielone indywidualne błogosławieństwo relikwiami Świętego Rodaka.  BG

Święty Józefie Bilczewski módl się za nami!

 

KLIKNIJ W MENU - WITAMY