Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Rekolekcje wielkopostne i Uroczystości odpustowe ku czci św. Józefa 2023 r.

Dodano

W dniach od 11 do 15 marca 2023 r. Parafia w Wilamowicach przeżywała święty czas rekolekcji. Nauki wygłaszał ks. Marcin Suchanek, Dyrektor Domu Księży Emerytów w Bielsku – Białej.

Kapłan bardzo jasno, przejrzyście i logicznie mówił o uniwersalnych prawdach ważnych dla każdego człowieka, nie tylko katolika. Bardzo spokojnie, bez zbędnego patosu i napominań, tłumaczył w jaki sposób należy przezwyciężać życiowe trudności. Ksiądz Marcin jest bardzo autentyczny w swym przesłaniu, ponieważ sam przeszedł gehennę choroby i wie, że pokonywanie problemów nie jest łatwe. Zwrócił uwagę na satysfakcję, jaką można czerpać z wygrywania z własnymi słabościami. Przywołał wiele przykładów świadczących o tym, że Pan Bóg daje nam znaki, które musimy prawidłowo odczytywać i nie ma przypadku w takim bożym działaniu. Dzięki znakom od Boga możemy czynić dobro i realizować się, jako ludzie i chrześcijanie. Zachęcał, aby w chaosie informacyjnym spróbować weryfikować wiadomości i nie wierzyć bezwiednie wszystkiemu, co jest nam podawane w internecie i telewizji. Konieczne jest oderwanie się od świata wirtualnego i zrobienie czegoś pożytecznego, kreatywnego, aby nie popaść w apatię codzienności. Istotne, aby pobyć z drugim człowiekiem, porozmawiać i spędzić razem czas. Zachęcał do odmawiania aktów strzelistych wielokrotnie w ciągu dnia jak np. Jezu, ufam Tobie. Akty strzeliste są prośbami, westchnieniami, aktami miłości lub zadośćuczynienia. Kierujemy je do Boga lub świętych, ze szczególnym zaangażowaniem wiary i uczucia. Akty strzeliste podtrzymują i oczyszczają duszę.

Nauki spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem Parafian, którzy bardzo licznie uczestniczyli w rekolekcjach. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni ks. Marcinowi za wygłoszone nauki, ufając, że jeszcze wielokrotnie będziemy mieli okazję słuchać jego homilii.

Rekolekcje w Wilamowicach zawsze poprzedzają uroczystości odpustowe ku czci św. Józefa.

W niedzielę 19 marca 2022 r. odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marcin.

Na początku uroczystości przedstawiciele młodzieży oraz Parafian złożyli życzenia imieninowe naszemu księdzu rezydentowi Józefowi.

Uroczystość uświetniła orkiestra, poczty sztandarowe oraz przedstawiciele Stowarzyszeń w strojach wilamowskich. Osobne słowa pochwał i wdzięczności należą się Chórowi Parafialnemu.

W homilii ks. Marcin wskazał, że odpust parafialny ku czci św. Józefa łączy się dziś z niedzielą wielkiego postu – niedzielą radości, która wynika z tego, że blisko jesteśmy Świąt Zmartwychwstania, radości z tego, że Chrystus oddał życie za nas i dokonał naszego odkupienia. Przywołał przykład, kiedy odwiedził umierającego przyjaciela. Kiedy wszedł go odwiedzić, przyjaciel miał siłę tylko podnieść głowę i otworzyć oczy. Kiedy zobaczył kapłana uśmiechnął się tylko, ponieważ nie miał siły już rozmawiać. W ten sposób okazał swą radość ze spotkania. Współcześnie wydaje się, że im więcej będziemy krzyczeć, bardziej będziemy głośni, tym bardziej będziemy słyszalni, chcemy pokazać jak bardzo wyjątkowe jest nasze życie i jak bardzo my jesteśmy wyjątkowi. Tymczasem gestem, uśmiechem, milczeniem i czynem można wyrazić o wiele więcej.

Zupełnym przeciwieństwem takiej nachalnej postawy jest postać św. Józefa, który pokazuje nam całkowicie inną drogę. Jest to człowiek niesamowity który jak wiemy nie wypowiedział ani jednego słowa na kartach Ewangelii, ale powiedział o wiele więcej niż myślimy, niż potrafimy sobie to wyobrazić. To o Nim ewangeliści napisali, że był Sprawiedliwy.

Siła przekazu św. Józefa przejawia się w mądrości podejmowanych decyzji. Sami powinniśmy podejmować ważne decyzje z Panem Bogiem, zobaczyć co Pan Bóg mówi do nas, aby podjąć decyzję w oparciu o jego naukę właśnie, żeby decyzje były również moralnie dobre. Św. Józef jest przykładem człowieka, który podjął mądrą decyzję. Stanął przed faktem, gdzie jego już zaślubiona przyszła żona przychodzi do niego i oznajmia mu taką historię o niepokalanym poczęciu. On od razu konkretnie działa. Widzi, że to są boże działania, to są boże plany. Od razu podejmuje się opieki nad Jezusem. Myśli, co zrobić żeby Maryja nie była zniesławiona, by nie narazić jej na jakieś nieprzyjemności. Myśli o swojej rodzinie i tą rodzinę zaczyna budować. Uczmy się od świętego Józefa podejmowania mądrych decyzji zwłaszcza tych które mają wpływ na nasze życie i życie naszych bliskich.

Postawę św. Józefa można przedstawić w haśle „mniej mówienia, więcej działania”. Wielu z nas zatrzymuje się tylko na mówieniu, a tymczasem w codziennym życiu potrzeba raczej ludzi, którzy mniej mówią a więcej działają. Jako chrześcijanie dopowiemy – więcej działają dobra niż o nim mówią. Święty Józef  na karatach Ewangelii nie mówi ani jednego słowa a jednak swym działaniem powiedział o wiele więcej niż nam się może wydawać.

Św. Józef sprawdził się w konkretnych sprawach i potrzebach dla swojej rodziny. Doprowadził do tego, że Maryja znalazła bezpieczne miejsce, aby urodzić stanął na wysokości zadania – nie miał, kto ich przyjąć, to właśnie zatrzymali się w grocie. Następnie ochronił Rodzinę, uciekając do Egiptu. Święty Józef, który swoją postawą mówi nam więcej niż nam się wydaje, nie deprecjonuje słowa ludzkiego. To nie jest tak, że mamy nic nie mówić. Przeciwnie, pokazuje jak bardzo ważne jest aby nie było pustych słów, nie popartych żadnymi działaniami. Chodzi o to, by każde słowo wypowiedziane było potwierdzone czynami spełniało się w konkretnych działaniach budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.

Życie zgodne ze swoim powołaniem, podejmowanie swoich obowiązków, podejmowanie dobrych i mądrych decyzji oraz życie zgodne z przekazaniem miłości sprawi, że na koniec naszego życia będziemy mogli się uśmiechnąć. Będziemy mogli stanąć przed lustrem i powiedzieć że dobrze wykonaliśmy nasze powołanie i nasze zadanie.

Po Mszy św. odmówiliśmy Litanię do Św. Józefa, a następnie uczestniczyliśmy w procesji dokoła kościoła. Na koniec odśpiewaliśmy uroczyste Ciebie Boga wysławiamy!   BG

KLIKNIJ W MENU - WITAMY