Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Uroczystości odpustowe ku czci św. Abp. Józefa Bilczewskiego.

Dodano

W niedzielę 23 października 2022 r. obchodziliśmy uroczyście odpust ku czci św. abp. Józefa Bilczewskiego, którego wspomnienie w całym Kościele przypada na ten dzień.

Z tej okazji na każdej Mszy św. kazanie wygłosił ks. Kan. Kazimierz Mynarski, pochodzący ze Starej Wsi. Kazania urzekały swoją poetyckością i odniesieniami do posługi kapłańskiej Świętego.

O godz. 11.00 odbyła się uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego ks. Kard. Kazimierza Nycza. Mszę św. współkoncelebrowali ks. Prałat Michał Boguta, ks. Kan. Eugeniusz Nycz, ks. Kan. Kazimierz Mynarski, ks. proboszcz Stanisław Morawa, ks. Dariusz Ludwin, ks. Kan. Sławomir Rozner, ks. Mateusz Tomaszek oraz osobisty sekretarz ks. Kardynała ks. Matteo Campagnaro.

Na początku Eminencja został powitany przez przedstawicieli Parafii Wilamowice. Wspomniano, że dokładnie 17 lat temu na Placu św. Piotra kanonizacja abp. Józefa Bilczewskiego potwierdziła wypełnienie przez Niego apostolskich słów W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Nasz Rodak stał się dla całego Kościoła wzorem wiary i świętości. Każdy z nas swoim postępowaniem powinien zmierzać do tego celu, jakim jest ukończenie biegu i osiągnięcie wieńca sprawiedliwości od Pana Boga, sprawiedliwego Sędziego. W swych listach pasterskich, odezwach i kazaniach oraz całym swoim życiem Święty ukazywał nam drogi wiodące do osiągnięcia tego celu oraz konieczność podjęcia trudu i wysiłku na niełatwej drodze prowadzącej do zbawienia. Dewiza biskupiego posługiwania ks. kard. Nycza to zawołanie „Z ludu i dla ludu!”, silnie podkreślające posłannictwo kapłana, który jest przeznaczony do spraw duchowych nie dla własnego prestiżu czy splendoru, ale po to, by służył bliźnim. To credo było również bliskie św. abp. Józefowi Bilczewskiemu, apelującemu do kapłanów o ciągłą styczność ze społeczeństwem, konieczność poznania jego iluzji i chorób, potrzeb i błędów, potrzebę leczenia społeczeństwa szczepieniem cnót chrześcijańskich, tego jedynego środka i sposobu wszelakiej naprawy w porządku fizycznym i moralnym. Można zatem stwierdzić, że Kardynała oraz Świętego nie tylko łączy bliskość miejsca z którego pochodzą, ale również przesłanie kapłańskiej posługi, wskazania na nieustanną katechezę oraz niezbędność przebywania w stałej łączności z ludem dla wzmacniania wiary i miłości. Z ogromną radością i zaszczytem powitaliśmy Metropolitę Warszawskiego w naszym sanktuarium.

Słowo Boże odczytali Pani Agnieszka Foks – nauczyciel z naszej szkoły oraz Pan Andrzej Kołtun – sekretarz Urzędu Miasta Wilamowice. Psalm responsoryjny odśpiewał Pan Paweł Sztafiński.

Homilię wygłosił ks. Kard. Kazmierz Nycz. Przypomniał sylwetki kapłanów, którzy w ostatnich kilkudziesięciu latach przyczynili się i nadal przyczyniają do rozsławiania sylwetki oraz nauczania abp. Józefa Bilczewskiego – ks. Prałata Józefa Dowsilasa, ks. Prałata Michała Boguty oraz ks. Kanonika Eugeniusza Nycza. Ks. Józef Dowsilas był wielkim przyjacielem ks. proboszcza Franciszka Pieli, a jednocześnie sekretarzem bpa krakowskiego Karola Wojtyły. Bardzo zaangażował się w szerzenie  wiedzy na temat ówczesnego Sługi Bożego Józefa Bilczewskiego. Eminencja pamięta, że kiedy ks. Dowsilas przybywał do Wilamowic, to do konfesjonału, w którym spowiadał ustawiały się długie kolejki. Przypomniał zasługi ks. Michała, który poświęcił wiele trudu i modlitwy w wyniesienie metropolity lwowskiego na ołtarze. Natomiast rodak wilamowski ks. Eugeniusz w dalszym ciągu, bardzo intensywnie działa na rzecz rozpoznawalności Świętego w całym kraju. Kaznodzieja skupił się w homilii wokół słów z czytanej wcześniej Ewangelii św. Łukasza Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Nawiązał również do ogromnej pokory i skromności wyrażonej przez św. Pawła w słowach w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Słowa Apostoła świadczą o jego wielkiej skromności, gdyż pomimo talentów, którymi obdarzył go Pan Bóg cały czas w pokorze współpracował z bożą łaską. Taką pokorę miał w sobie również św. abp Józef Bilczewski, o czym świadczą jego teksty zawarte w listach i odezwach – był człowiekiem prostej i pokornej modlitwy, którą wyniósł z rodzinnego domu od Matki i Ojca. Następnie rozwijał modlitwę w kapłańskiej modlitwie brewiarzowej, a następnie z pietyzmem ukazał nam jak należy uczestniczyć w Eucharystii, wokół której skoncentrował swe nauczanie, a która jest największym skarbem jaki zostawił dla nas Chrystus. Wyrażał świadomość zależności od Boga i świadomość pokory. Był pokorny pomimo świadomości, jakie ważne funkcje pełni (metropolita lwowski, rektor uniwersytetu). Mimo, że był jednym z największych biskupów swoich czasów cały czas swoim postępowaniem dawał świadectwo pokory – po rozbiorach w Polsce było jakby trzech prymasów: prymas gnieźnieński (zabór pruski), prymas warszawski (zabór rosyjski), prymas galicyjski we Lwowie (zabór austriacki). Właśnie abp Józef Bilczewski jako pierwszy zrezygnował z pierwszeństwa pośród innych dostojników kościelnych. Kardynał przypomniał, że w 1979 r. po raz pierwszy wraz z ks. Eugeniuszem nawiedził cmentarz janowski we Lwowie, gdzie spoczywały doczesne szczątki Józefa Bilczewskiego. Nie chciał bowiem zostać pochowany w katedrze, życząc sobie spoczywać pośród swoich wiernych. Metropolita lwowski był bardzo wyczulony na sprawy społeczne i naukę społeczną Kościoła. Szczególny nacisk kładł na edukację oraz dostęp dzieci do szkół i przedszkoli – przykładem tego zaangażowania jest Ochronka św. Anny wzniesiona w 1908 r. w Wilamowicach. Podkreślał, że Kościół nie może zamykać się  w czterech ścianach budynku świątyni i musi być obecny w ważnych dziedzinach życia jak np. edukacja. Na koniec, Eminencja wskazał, że św. Abp Bilczewski jest patronem obecnej sytuacji, ponieważ ponad wiek temu ukazywał jak należy budować relacje pomiędzy Polakami a Ukraińcami, zdając egzamin z bycia człowiekiem i chrześcijaninem. Jest dla nas przykładem na obecne czasy. Wspomnienie liturgiczne Świętego jest okazją do modlitwy za Wilamowice, Polskę, Ukrainę i za pokój na świecie.

Po homilii została odmówiona modlitwa wiernych przez młodzież ze Szkoły w Wilamowicach. W procesji z darami uczestniczyli rodzice i dzieci.

Mszę św. uświetniła niezawodna Orkiestra Dęta pod kierownictwem Pana Mariusza Płonki. Na szczególne uznanie zasługują dzieci z Ochronki, które pięknie śpiewały podczas Mszy św. oraz schola szkolna pod kierunkiem Pani Marioli.

            Po Mszy św. udaliśmy się w procesji pod pomnik Patrona Miasta św. abp. Józefa Bilczewskiego, gdzie delegacje Samorządu, Szkoły, Ochronki, Koła Gospodyń, Krwiodawców, Górników i Strażaków złożyły kwiaty. Odmówiliśmy Litanię do św. abpa Józefa Bilczewskiego oraz odśpiewaliśmy Boże coś Polskę! Na zakończenie księża udzielali indywidualnego błogosławieństwa relikwiami Świętego.

            Dziękujemy za uświetnienie uroczystości Orkiestrze, pocztom sztandarowym górników, strażaków, Ochronki oraz Szkoły w Wilamowicach, członkom Zespołu Regionalnego Wilamowice w strojach wilamowskich.

            Dziękujemy wszystkim za liczny udział ufając, że uroczystość przyczyniła się do uświadomienia sobie, jak wielką postacią był abp Józef Bilczewski.   BG

Zdjęcia wykonał nasz parafialny fotograf: Pan Andrzej Okrzeszowski. Dziękujemy!

 

KLIKNIJ W MENU - WITAMY