Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę

Dodano

W sobotę, 6 sierpnia, w Święto Przemienienia Pańskiego, z naszego Sanktuarium wyruszyła Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę. Pielgrzymka co roku rozpoczyna się w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie. W tym roku z racji Jubileuszu 100. rocznicy narodzin dla nieba św. Józefa Bilczewskiego pielgrzymka wyruszała z Wilamowic. Miejsce rozpoczęcia pielgrzymki służy również podkreśleniu zasług i wielkiej czci, którą otaczał nasz Wielki Rodak – Jasnogórską Panią – Królową Polski. 

            Pielgrzymkę zainaugurowała Msza św. pod przewodnictwem bpa ordynariusza Romana Pindla. Na początku ks. proboszcz Stanisław Morawa powitał Jego Ekscelencję ks. bpa Romana Ordynariusza naszej diecezji, głównego przewodnika pielgrzymki ks. Damiana Korycińskiego oraz wszystkich przewodników poszczególnych grup, kapłanów, diakonów, kleryków oraz siostry zakonne, wszystkich pielgrzymów, a wśród nich pielgrzymów z Węgier wraz z przewodnikiem ks. Krzysztofem Miklusiakiem.

Ks. kustosz przytoczył słowa abpa lwowskiego z 1903 r. z listu do diecezjan O czci Najświętszej Maryi Panny:

I stało się to, na co wszyscy patrzą, iż kto Matkę prawdziwie kocha, rośnie równocześnie w miłości Jezusa; kto Matkę odrzuca, ten oddala się też od Syna. Słowem, nie masz zbawienia bez Maryi.

Gospodarz Sanktuarium wyraził ufność, że ta prawda będzie przyświecać na pielgrzymim szlaku, a św. abp Józef Bilczewski bezpiecznie zaprowadzi  Pielgrzymów na Jasną Górę – do Maryi,  naszej ukochanej Matki.

Ewangelia została odczytana w języku polskim oraz węgierskim. Homilię wygłosił bp ordynariusz odnosząc się do Słowa Bożego o Przemienieniu Pańskim oraz do obrazu Rafaela Santi Przemienienie Pańskie. Wskazał, że pielgrzymka ma służyć zobaczeniu innego świata i doświadczeniu potęgi Jezusa a po powrocie do zwykłych sytuacji musimy patrzeć na życie, jak trzej apostołowie, którzy byli świadkami Przemienienia – Piotr, który będzie zabiegał o jedność Kościoła, Jakub, który pierwszy odda życie za Chrystusa, Jan, który najdłużej będzie żył i dawał świadectwo o Jezusie. Biskup zaznaczył, iż zawsze będzie pokusa, aby patrzeć na życie tak, jak czynią to osoby będące w dole obrazu Santiego, gdzie panuje przerażający i smutny nastrój. Tymczasem należy wierzyć w Boga, szukając jego bliskości oraz kontemplując Go, ponieważ to On jest w stanie pokonać wszelkie zło.

Na koniec do pielgrzymów przemówił główny przewodnik Pielgrzymki ks. Damian Koryciński, który dziękował za przyjęcie pielgrzymów. Szczególnie wzruszające były słowa wdzięczności, jakie wyraził wobec naszego ks. rezydenta Józefa, który w 1990 r. zabrał go na pielgrzymkę do Częstochowy i od tego czasu co roku uczestniczy w pielgrzymce. W pielgrzymce bierze udział ponad 550 osób – najstarsza uczestniczka ma 76 lat, a najmłodsza 6 miesięcy.

Bp Ordynariusz otrzymał od Rodziny, która pielgrzymuje, pakiet pielgrzyma. Hieracha udzielił pasterskiego błogosławieństwa oraz pokropił pielgrzymów wodą święconą.

            Po Mszy św. konferencję do wiernych wygłosił ks. prałat Michał Boguta pt.  Droga do świętości Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego.

Ks. Michał przybliżył postać Świętego oraz jego kult Matki Boskiej, drogę życiową, nauczanie na Uniwersytecie Lwowskim, listy pasterskie, gorącą modlitwę, kult Eucharystii, oraz zasługi dla kościoła powszechnego w Polsce. Opisał również cuda, które przyczyniły się do wyniesienia na ołtarze Józefa Bilczewskiego.

Po konferencji, księża udzielili indywidualnego błogosławieństwa relikwiami Świętego.

Następnie Parafianie ugościli wszystkich w salce i ogrodzie, gdzie częstowano ciastami, kawą i herbatą.
W imieniu pielgrzymów wyrażamy im serdeczne podziękowanie za gościnne przyjęcie: Paniom z Koła Gospodyń oraz innym Paniom, które upiekły ciasta, Paniom z kuchni na plebanii, Strażakom oraz wszystkim, którzy pomagali i przyczynili się do okazania staropolskiej gościnności.      BG

 

 

 

KLIKNIJ W MENU - WITAMY