Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Boże Ciało 2022

Dodano

16 czerwca  2022 r. w niezwykle podniosły sposób przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). O godzinie 9.30 odbyła się Msza święta, której przewodniczył ordynariusz diecezji bielsko – żywieckiej ks. Bp Roman Pindel. Mszę św. współkoncelebrowali ks. proboszcz Stanisław Morawa, rodacy ks. Eugeniusz Nycz i ks. Tomasz Trojan. Mszę św. uświetnił chór parafialny pod dyrygenturą pani Anny Syjota.

Homilię wygłosił ks. biskup, odnosząc się w niej do haseł umieszczonych przy każdym z czterech ołtarzy: „Bóg jest miłością”, „Posłani w pokoju Chrystusa”, „Rodzina Bogiem silna”, „Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze”.

Szczególną wymowę miały słowa kaznodziei o tym, że To Bóg jest miłością, a nie miłość jest Bogiem. Tymczasem powtarza się, że miłość jest najważniejsza i nią się trzeba kierować, albo podkreśla się, że człowiek ma prawo do miłości, co prowadzi do sytuacji, że to nie Bóg jest tą miłością, ale ta nowa miłość stała się bogiem, pisanym małą literą, więc idolem, czymś ważniejszym niż Bóg”. Wskazał, że Eucharystia daje pouczenie i zachętę do tego, jak żyć oraz umacnia przez uobecnianą Ofiarę Chrystusa. Wyraził nadzieję, że rodziny będą silniejsze dzięki czynnemu udziałowi w sprawowanej Eucharystii oraz przez adorację tak, aby Chrystus zagościł w naszych sercach dzięki czemu zapanuje w nich pokój. Ksiądz biskup zaznaczył, że modlimy się przede wszystkim o nastanie pokoju w sercach ludzi, co jest trudniejsze, bo zakłada ludzkie pojednanie i przebaczenie.

Po Mszy, w procesji eucharystycznej, udaliśmy się z Najświętszym Sakramentem ulicami naszego Miasta. W tym roku trasa procesji związana była z miejscami związanymi z życiem i działalnością św. abp. Józefa Bilczewskiego. Były to: miejsce urodzenia świętego, przedszkole-ochronka, szkoła oraz stara ochronka św. Anny, którą zakładał ówczesny metropolita lwowski obrządku łacińskiego.

Szczególną wymowę miał ołtarz – „Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze”, gdzie  obraz Serca Pana Jezusa został umieszczony w sąsiedztwie zdjęcia jednego ze spalonych bloków mieszkalnych podczas toczącej się wojny na Ukrainie.

W procesji brali udział dziewczynki sypiące kwiaty, chłopcy dzwoniący dzwonkami, Służba Liturgiczna Ołtarza, dzieci pierwszokomunijne, Dzieci Maryi, mali chłopcy, ministranci, lektorzy, poczty sztandarowe Zespołu Szkół, górników i strażaków, Panie ze światłem, Panie i Panowie w tradycyjnych strojach wilamowskich, orkiestra, Honorowi Dawcy Krwi, górnicy, strażacy itd.

Dziękujemy Parafianom i Gościom za liczny udział. Należy podkreślić starania mieszkańców Parafii, którzy pięknie przyozdobili swe domy i posesje na tą niezwykle podniosłą Uroczystość.

W Bielsku – Białej bp pomocniczy Piotr Greger przewodniczył uroczystościom Bożego Ciała oraz procesji, która przeszła z katedry św. Mikołaja ulicami miasta do bialskiego kościoła Opatrzności Bożej. W związku z rokiem jubileuszowym św. abp. Józefa Bilczewskiego każdy z czterech ołtarzy został przyozdobiony słowami Świętego: „Eucharystia sercem jest chrześcijaństwa”, „Eucharystia to bezmierna hojność i rozrzutność Zbawiciela”, „Chleb ten Boży ma być głównym, najważniejszym pokarmem każdego człowieka”, „Spożywanie Ciała i Krwi Jezusa ma ten cudowny skutek, że przemieniamy się w to, co przyjmujemy”.

więcej na https://diecezja.bielsko.pl/

Zdjęcia wykonał: Andrzej Okrzeszowski

 

 

KLIKNIJ W MENU - WITAMY