Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Uroczystości Odpustowe oraz Jubileuszowe

Dodano

Niech żyje Święty Trójjedyny Bóg w sercach naszych i w sercach wszystkich ludzi! – św. Arnold Janssen

W uroczystość odpustową Trójcy Przenajświętszej przeżywaliśmy również Jubileusz 25 – lecia kapłaństwa naszego Rodaka o. Tomasza Trojana SVD.

Uroczysta suma odpustowa rozpoczęła się pieśnią Barka zaśpiewaną przez młodzież ze Szkoły w Wilamowicach. W procesji weszli celebransi w asyście pocztów sztandarowych Ochronki w Wilamowicach, Szkoły w Wilamowicach, górników i strażaków.

Mszę św. koncelebrowali o. Tomasz, księża werbiści ks. Jacek Gniadek, ks. Mateusz, ks. Krystian oraz ks. Michał Boguta, ks. Józef Jasek, ks. proboszcz Stanisław Morawa oraz rodak ks. Eugeniusz Nycz.

Delegacje dzieci, młodzieży, Honorowych Dawców Krwi, przedstawiciele parafian oraz Proboszcz złożyli życzenia Jubilatowi.

Słowo Boże wygłosił przyjaciel ks. Tomasza, werbista ks. dr Jacek Gniadek SVD. W homilii ukazał istotę i tajemnicę Trójcy Przenajświętszej obecnej na karatach Pisma Św. od samego początku, bo już w Księdze Rodzaju. Kaznodzieja podkreślił, że Bóg jest wspólnotą i jest otwarty. Motywem przewodnim kazania była ikona Andrieja Rublowa z XV w., w której Trójca Św. siedzi przy stole a jedno jest wolne, ponieważ czeka na każdego człowieka. Mamy być dopełnieniem wspólnoty. Bóg jest miłością i wzywa do obdarzania się miłością. Jednocześnie do miłości konieczna jest wolność i różnorodność, dzięki czemu człowiek może  obdarować miłością drugiego człowieka. Wskazał na istotę pracy misjonarza, który nie jest od tego, aby rozpychać się łokciami, ale aby iść w pokoju i szanować ludzką wolność. Opisał szczególnie trudną pracę misyjną w Botswanie, gdzie posługuje Jubilat. Ks. Jacek wskazał na cechy o. Tomasza, którymi są wyjątkowa cierpliwość, determinacja i wiara, dzięki czemu kładzie fundamenty pod niewidoczny Kościół. Kaznodzieja podał, że misjonarze werbiści szczególnie podkreślają tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, o czym świadczy życzenie i wezwanie kierowane przez założyciela zakonu św. Arnolda Jansena przywołane na wstępie.

Podczas Mszy werbiści odmówili modlitwę kwadransową:

Boże, Prawdo odwieczna, wierzymy w Ciebie.

Boże, mocy nasza i zbawienie nasze, ufamy Tobie.

Boże, dobroci nieskończona, z całego serca miłujemy Ciebie.

Tyś Słowo swe posłał dla zbawienia świata, spraw, abyśmy wszyscy w Nim jedno byli.

Napełnij nas Duchem Syna Twojego, abyśmy sławili imię Twoje.

Amen.

Na koniec Mszy ks. Tomasz podziękował Bogu za dar kapłaństwa. Wyraził wdzięczność Rodzicom, Siostrze i całej Rodzinie, ks. Michałowi Bogucie oraz księżom Rodakom i ks. Proboszczowi Stanisławowi, o. Zbigniewowi, o. Krystianowi, br. Mateuszowi z Botswany oraz s. Agnieszce misjonarce z Zambii. Podziękował wszystkim biorącym udział w uroczystości.

Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna wokół kościoła.

Dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili uroczystość – Paniom i Panom w strojach wilamowskich, orkiestrze dętej pod kierunkiem kapelmistrza Mariusza Płonki, paniom ze światłem, scholi, panom od baldachimu, wszystkim dzieciom biorącym udział w procesji, ministrantom, lektorom, zaangażowanym w liturgię Mszy św. oraz scholi szkolnej pod dyrekcją Pani Marioli.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za kapłaństwo o. Tomasza i pozostajemy w modlitwie w intencji jego posługi kapłańskiej.  BG

Zdjęcia wykonał: Andrzej Okrzeszowski

 

KLIKNIJ W MENU - WITAMY