Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Wyjątkowy Dzień Skupienia

Dodano

Święto Jezusa Chrystusa Wiecznego i Najwyższego Kapłana zostało ustanowione przez papieża Benedykta XVI m.in. dla podkreślenia wagi daru powołania do tej wyjątkowej i wyłącznej służby w Kościele Chrystusowym.
I właśnie ten dzień zapisuje się świetlistymi zgłoskami w historii sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego, gdzie swój dzień skupienia przeżywali księża z naszej diecezji.
Wydawało się, że na strzelistej kościelnej wieży naszego wilamowskiego sanktuarium przysiadły wszystkie Anioły, aby z radością przyglądać się zebranym kapłanom. Stąd jej wygląd jeszcze bardziej dostojny i uroczysty.
Wzrok Nieba przyciągnął widok licznych serc oddanych na wyłączną służbę Chrystusa i Jego Kościoła, pragnących coraz bardziej upodabniać się do Jezusa Chrystusa. Wielu kapłańskich serc: tych wypróbowanych już w codziennym boju i tych u początku drogi.

Święty Józef Bilczewski, wyjątkowy Gospodarz tego miejsca, doskonale zdawał sobie sprawę z wagi i wzniosłości kapłańskiego stanu i zadań stąd wypływających. Porównywał kapłanów do Aniołów, którzy nieustannie wstępują i zstępują po drabinie Jakubowej, aby Bogu przedstawiać życzenia i prośby powierzonego ludu. Kapłan swoją modlitwą wstępuje przed tron Boga i tą modlitwą, niczym kluczem otwiera skarbiec Bożego miłosierdzia.

Takie spotkanie, jak to dzisiejsze, we wzajemnej wspólnocie, w jedności serc i pragnień, pokazuje, iż rację miał św. Józef Bilczewski, że siła przykładu dla wiernych tkwi w braterskiej jedności, w myśl zawołania: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!
To jedność przypominająca prawdziwe rodzinne więzi, których świadomość może dodać odwagi i ufności, że w swej codziennej pracy i służbie kapłan nigdy nie jest sam.

Kapłański dzień skupienia swą konferencją uświetnił Ks. Marek Studenski, w ciekawy i jasny sposób przybliżając postać św. Józefa Bilczewskiego, wskazując Go jako przykład oddanego i wiernego sługi Chrystusowego Kościoła.
Nadto swoją obecność, czas, modlitwę i ojcowskie błogosławieństwo zebranym księżom ofiarował, mimo natłoku urzędowych spraw, Ks. Bp Roman Pindel.

Wszystkim kapłanom życzymy, aby ten dzisiejszy dzień skupienia pozwolił wrócić do pierwotnej miłości. Bo jak podkreślał Święty Arcybiskup: tylko wielka miłość uzdalnia kapłana do wypełnienia wszystkich obowiązków stanu, do poświęcenia się bez granic. A jak wiadomo to nigdy nie obywa się bez trudu i ofiary.
Tak liczna obecność tylu księży ze wszystkich stron naszej diecezji dowodzi potrzeby takich spotkań, umacniających wzajemne braterskie więzi. Dowodzi potrzeby wspólnoty w każdej przestrzeni życia.

Niech Wszystkim Drogim Kapłanom Pan obficie błogosławi przez przyczynę św. Józefa Bilczewskiego.  EP-K

 

 

KLIKNIJ W MENU - WITAMY