Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Pielgrzymi z Rabki – Zdroju.

Dodano

W środę 25 maja 2022 r. w naszym Sanktuarium św. abpa Józefa Bilczewskiego podejmowaliśmy wyjątkowych pielgrzymów – Dzieci i Młodzież oraz Wychowawców i Nauczycieli ze  Szkoły Specjalnej dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski od Dzieciątka Jezus, która jest prowadzona przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, jako filia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Bł. Róży Czackiej w Laskach k/Warszawy. Ośrodek w Rabce realizuje program dla dzieci i młodzieży słabowidzących i niewidomych z upośledzeniem umysłowym każdego stopnia i jest pod tym względem wyjątkowy. Przy szkole znajduje się internat, w którym mieszkają dzieci i młodzież z całej Polski. Dyrektorem ośrodka jest s. Irmina, która również brała udział w pielgrzymce.

            Ks. Kustosz Stanisław opowiedział pielgrzymom o Świętym Rodaku, o jego kulcie oraz o historii sanktuarium i naszym rzeźbiarzu Kazimierzu Danku. Po słowie ze strony ks. proboszcza odśpiewaliśmy Litanię loretańską przy wspaniałym akompaniamencie organisty Pana Grzegorza. Następnie odmówiliśmy modlitwy przez wstawiennictwo św. Józefa Bilczewskiego, zwłaszcza w intencji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Ośrodka w Rabce. Po nabożeństwie ks. Stanisław pobłogosławił indywidualnie każdego pielgrzyma relikwiami Świętego. Pielgrzymi zwiedzili świątynię, a szczególny zachwyt wzbudził monumentalny ołtarz główny dłuta naszego Rzeźbiarza. W trakcie wizyty w kościele specjalnym repertuarem organowym zaszczycił nas pan Grzegorz, co bardzo spodobało się niewidomym dla których odczucia słuchowe są najważniejszym bodźcem.

            Po zwiedzaniu świątyni udaliśmy się na poczęstunek do salki katechetycznej, który przygotowały Panie Bronia i Katarzyna. Jednocześnie pielgrzymi zapoznali się z wystawą o Świętym przygotowaną przez rodaka ks. Eugeniusza wraz ze Stowarzyszeniem „Wilamowianie”.

        Pielgrzymi wyrazili chęć ponownego przybycia do naszego Sanktuarium na niedzielną Eucharystię i umożliwienie odwiedzenia Wilamowic przez innych Wychowanków, Nauczycieli i Opiekunów z Rabki.

         Wyrażamy ogromną wdzięczność księdzu Proboszczowi, Paniom Broni i Kasi i Panu Grzegorzowi za serdeczne przyjęcie Pielgrzymów z Rabki. Szczególne podziękowania należą się Państwu Joannie i Bogusławowi Gąszczom, którzy koordynowali przyjazd grupy z Rabki  oraz gościli ich również w swoim domu.

            Jednocześnie s. Irmina oraz grono pedagogiczne i wychowawców zachęca Rodziców niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do powierzenia im opieki i nauczania w Ośrodku w Rabce.

 

Podajemy dane kontaktowe:

Szkoła dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdrój

ul. Słoneczna 11

34-700 Rabka-Zdrój

Nr tel. 18 267 65 25

www.laski.edu.pl – zakładka ośrodek w Rabce

Facebook – strona otworzy się po wpisaniu Szkoła dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdrój

 

KLIKNIJ W MENU - WITAMY