Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Rok Jubileuszowy w Zespole Szkół w Wilamowicach

Dodano

19 maja 2022 roku  w Zespole Szkół w Wilamowicach miała miejsce szczególna Uroczystość Roku Jubileuszowego poświęcona patronowi szkoły – św. Arcybiskupowi Józefowi Bilczewskiemu.

Jubileusz rozpoczęła uroczysta Msza św. w Sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego koncelebrowana przez ks. Prałata Michała Bogutę, ks. proboszcza Stanisława Morawę oraz ks. katechetę Dariusza Ludwina. We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i gminy, dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych i społecznych oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Wilamowicach.

W homilii ks. Prałat przypomniał o tym, że szkoła jest sercem środowiska lokalnego i ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw kolejnych pokoleń. Nawiązał do postaci świętego patrona, który szczególnie cenił dążenie do poszerzania wiedzy i zamiłowanie do nauki. Troszczył się również o właściwe wychowanie młodych ludzi oparte na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Ks. Prałat wspomniał historię sztandaru Zespołu Szkół w Wilamowicach, poświęconego przez prymasa Polski w 2002 roku, podczas uroczystości dziękczynnej za beatyfikację św. Józefa Bilczewskiego, w której uczestniczył cały Episkopat Polski. Podkreślił jego unikatowość w skali kraju.

Ważną częścią uroczystości było zawierzenie szkoły Bogu poprzez wstawiennictwo św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Pani dyrektor wraz z delegacją uczniów złożyła kwiaty w kaplicy Patrona szkoły. W uroczystej liturgii aktywny udział brali przedstawiciele różnych środowisk szkolnych wraz z pocztem sztandarowym. Mszę św. ubogaciły pieśni religijne i patriotyczne wykonane przez uczniów naszej szkoły. Po zakończeniu liturgii wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani słodkimi bułeczkami i wspólnie udali się do szkoły na dalszą część obchodów jubileuszowych.

Pani dyrektor Mariola Dylewska-Mitoraj wprowadziła przybyłych gości w atmosferę inauguracji roku jubileuszowego przywołując słowa św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego:

,,Wszak celem najwyższym nauczania to zaprowadzenie młodzieży do Jezusa tak, żeby go kochała i już nigdy w życiu nie opuściła. Uczyć, uczyć, uczyć i to dobrze i jak najlepiej uczyć. Święte to hasło niech wciąż idzie od rodziny do rodziny, od pokolenia do pokolenia i coraz to szersze kręgi roztacza”

Po przywitaniu gości przez panią dyrektor głos zabrał Burmistrz Gminy Wilamowice – pan Marian Trela. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez siostrę katechetkę. W kolejnych odsłonach w sposób humorystyczny zostało ukazane życie naszej placówki. Dwa diabły zamierzały zrealizować swój niecny plan, który miał na celu wprowadzić zamęt w szkole. Ostatecznie przeszkodził im w tym sam arcybiskup Józef Bilczewski, w którego rolę wcielił się ks. Dariusz. Na scenie zobaczyliśmy uczniów i nauczycieli, którzy wcielili się w rolę pracowników naszej szkoły. Ciekawa choreografia, trafnie dobrana muzyka i nietuzinkowe dekoracje dopełniały całości. Publiczność nagrodziła trud aktorów owacjami na stojąco.

Pani dyrektor podsumowując spektakl przyznała, że święty wcale nie musi być smutny, jego rolą jest także szerzenie dobra i ciepła w sercach młodych ludzi. Podziękowała także zaproszonym gościom za udział w inauguracji Roku Jubileuszowego patrona naszej szkoły.               A. Foks, P. Tatoń – Praciak , S. Strycharska

KLIKNIJ W MENU - WITAMY