Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Świecenia diakonatu w Wilamowicach 2022

Dodano

W sobotę 7 maja 2022 r. w naszym Sanktuarium odbyła się podniosła uroczystość  święceń diakonatu. Naszą świątynię wybrano ze względu na trwający Rok Jubileuszowy. Była to druga uroczystość tego typu w Sanktuarium św. abpa Józefa Bilczewskiego – pierwsza odbyła się w 2019 r.

Podczas Mszy św. Bp Roman Pidnel udzielił święceń diakonatu sześciu alumnom Seminarium Duchownego. W uroczystości brali udział bp Piotr Greger, liczni księża z diecezji bielsko-żywieckiej i nie tylko oraz rodziny i bliscy alumnów.

W homilii Bp Ordynariusz opisał dary otrzymywane przez wyświęcanych alumnów od Boga – dar rozdawania Ciała Pańskiego, dar głoszenia Słowa Bożego, dar diakonatu i prezbiteriatu, dar rodziny otaczającej każdego z alumnów i wspierającej w powołaniu. Kaznodzieja zwrócił szczególną uwagę na centralną rolę Eucharystii w życiu św. abpa Józefa Bilczewskiego oraz kładziony przez niego nacisk na jak najszybsze przyjmowanie Komunii św. przez małe dzieci.

Kandydaci na diakonów złożyli przyrzeczenia celibatu i posłuszeństwa biskupowi. Diakoni otrzymali stułę diakońską oraz dalmatykę. Na znak posłania do głoszenia Dobrej Nowiny ordynariusz podał kandydatom do kapłaństwa Księgę Słowa Bożego oraz przekazał pocałunek pokoju. Święcenia odbyły się poprzez nałożenie rąk biskupa i modlitwę.

Przedstawiciel diakonów wyraził wdzięczność wobec biskupów, księży i rodzin za dar diakonatu.

Na zakończenie kustosz sanktuarium ks. proboszcz Stanisław Morawa zachęcał diakonów do inspiracji życiem, nauczaniem i duchowością św. abpa Józefa Bilczewskiego.

Parafianie wilamowscy pozostają w modlitwie za diakonów, aby wytrwali w swoim powołaniu i za rok otrzymali święcenia kapłańskie oraz aby w dalszym życiu kierowali się prawdziwą wiarą, żyli Słowem Bożym i dążyli do świętości.    BG

 

Obszerną relację oraz zdjęcia znajdziemy na stronie Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/diecezja-ma-szesciu-nowych-diakonow/

KLIKNIJ W MENU - WITAMY