Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
w Wilamowicach
Sanktuarium Świętego
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
Sanktuarium Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Powrót do tradycji – ,,Majówki” przy przydrożnych kapliczkach.

Dodano

                                        

     ,,Chwalcie łąki umajone..” słowa  pieśni  maryjnej nieodłącznie towarzyszące nabożeństwom majowym oraz wezwania Litanii Loretańskiej usłyszeć można przejeżdżając wieczorem drogami Wilamowic. Ponownie wrócił do naszej miejscowości zwyczaj odprawiania ,,Majówek” przy przydrożnych kapliczkach. Bez względu na pogodę o godzinie 19.30 przy wyznaczonej kapliczce w obecności duszpasterza oraz siostry organistki gromadzą się nasi parafianie, aby w skupieniu i pełnym oddaniu Matce Najświętszej wyśpiewać nie tylko kolejne wezwania litanii ale także  odmówić dziesiątkę różańca, ,,Pod Twoją obronę” skorzystać z błogosławieństwa. Nabożeństwa koncentrują się nie tylko na modlitwie, ale również są okazją do wspólnego spotkania parafian, sąsiadów. Biorą w nich udział całe rodziny nawet z małymi dziećmi. Obserwuje się, że z dnia na dzień przyciągają one coraz liczniejszą grupę osób w różnym wieku.
A skąd ta tradycja ?
Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V wieku. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki. Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W 1859 r. kolejny następca św. Piotra – Pius IX, zatwierdził obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loreto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian. Obecnie dodawane są nowe wezwania jednak muszą one mieć aprobatę kościoła.

W naszej parafii znajduje się kilkadziesiąt kapliczek,  a więc jest możliwość, aby w kolejnym roku w ciągu całego miesiąca zorganizować ,,majowe” przy innej kapliczce, a może będzie tak, że każda kapliczka zgromadzi wokół siebie wiernych i tym samym całe Wilamowice równocześnie rozbrzmiewać będą Maryjnymi pieśniami? Słowa podziękowania skierować należy do naszego księdza proboszcza Stanisława Morawy za pomysł i osobisty udział w rekultywowaniu nabożeństw majowych organizowanych przy kapliczkach, przecież po to one powstały , aby przy nich się modlić i o tym dając osobisty przykład należy przypominać młodym pokoleniom.                                                       E.M.